Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informativní přehled sázkových kanceláří dle ZHH a ZOL - stav k 1.3.2019

Ministerstvo financí, odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu připravil informativní přehled sázkových kanceláří v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení k provozování kursových sázek. Přehled je aktuální k datu 1.3.2019 a celkový počet sázkových kanceláří dle ZOL je 420  a dle ZHH je 1673.

Aktualizováno

Právní rámce

Právní rámce k tématu spotřebitelských úvěrů.

Aktualizováno

Právní rámce

Právní rámce - platební služby a vypořádání obchodů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 4. března 2019

  • Bod č. 8: Návrh na změnu zadavatele veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO
  • Bod č. 10: Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019 – 2023
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. července do 31. prosince 2018 a celkově od počátku privatizace)