Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda byly v období od roku 2012 dosud upraveny garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo z tohoto důvodu k úpravě garancí (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav garancí (dotaz č. 3).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše žádost se týká Prohlášení regulátorů hazardních her ohledně obav ze stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí.

V souvislosti se zveřejněným dokumentem kladete Ministerstvu financí tyto dotazy:

  1. Podniklo Ministerstvo financí konkrétní kroky související s obsahem Prohlášení?
  2. Existují konkrétní plány návrhu případné právní regulace mechanismů s prvky hazardních her, o kterých pojednává Prohlášení?
  3. Byla problematika obsažená v Prohlášení zkoumána jakýmkoliv výzkumem, na kterém se podílelo Ministerstvo financí nebo jež byl proveden z vůle Ministerstva financí nebo který Ministerstvo financí pro potřeby v této oblasti využilo?
  4. Existují další vyjádření Ministerstva financí k problematice obsažené v Prohlášení?
  5. Jaký právní názor zastává Ministerstvo financí v oblasti určené Prohlášením? Tj. domnívá se Ministerstvo financí, že by mechanismy s prvky hazardních her měly být právně regulovány?
  6. Existují další dohody či prohlášení, která byla podepsána zástupci Ministerstva financí v oblasti shodné s tou v Prohlášení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Podle zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Jaký je celkový počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na Ministerstvu financí?
  2. Jaký je celkový počet zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek na Ministerstvu financí?
  3. Kolik zaměstnanců má absolvované vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu? (titul PhD či starší Csc)“

Vydáno

Služební místo vrchní ministerský rada v odboru 23 - Finanční

Státní tajemník v Ministerstvu financí vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní ministerský rada, FM 507, v odboru 23 - Finanční, odd. 2302 - Správa programů kapitoly MF, v oboru služby: 1. Finance se služebním působištěm Praha.