Novinky

Miroslav Kalousek: Pomoc postiženým povodní

Ing. Miroslav Kalousek
Ing. Miroslav Kalousek ministr financí

Vydáno

  • Ministr financí
  • Miroslav Kalousek
  • Povodně
  • Videoblog
  • Živelní pohromy
  • Náhrady škody
  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z příjmu fyzických osob

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly Českou republiku, se ministr financí rozhodl využít pravomoci, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, a promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám.

Dále bude živnostníkům postiženým povodní prominut úrok z prodlení a penále vzniklé v důsledku možné pozdní platby záloh na daň z příjmů v průběhu roku 2013. Vedle toho může každá fyzická i právnická osoba individuálně požádat finanční úřad o snížení či udělení výjimky z platby záloh. Finanční úřady budou k těmto žádostem přistupovat vstřícně.

Související informace:

Video je v rámci zvýšení přístupnosti u kopie na serveru Youtube doplněno titulky pro neslyšící.

Doporučované

Nejčtenější