CZ EN

Ministr financí promine daň živnostníkům a podnikům postiženým povodní

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly Českou republiku, se ministr financí rozhodl využít pravomoci, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, a promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám.

V souvislosti s povodněmi a záplavami, které zasáhly Českou republiku, se ministr financí rozhodl využít pravomoci, kterou mu dává § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, a promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám.

Prominutí se bude vztahovat na daň za zdaňovací období, ve kterém k povodním došlo, tj. rok 2013. Daň bude prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícímu k podnikání. Výši škody poplatník prokáže finančnímu úřadu při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny, případně posudkem znalce.

Dále bude živnostníkům postiženým povodní prominut úrok z prodlení a penále vzniklé v důsledku možné pozdní platby záloh na daň z příjmů v průběhu roku 2013. Vedle toho může každá fyzická i právnická osoba individuálně požádat finanční úřad o snížení či udělení výjimky z platby záloh. Finanční úřady budou k těmto žádostem přistupovat vstřícně.

Rozhodnutí o prominutí vstoupí v účinnost vyhlášením ve Finančním zpravodaji, které se předpokládá do konce příštího týdne.

Vláda také uvolnila 300 mil. Kč na úhradu prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce. Starostové postižených obcí, kteří si stěžují na administrativní náročnost čerpání této pomoci, patrně nemají správné informace. Žádost o finanční podporu nemusí doprovázet žádné doklady o vynaložených prostředcích. Ty mohou být dodány až zpětně. „Obce se tak nyní nemusí obtěžovat zbytečným papírováním,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek s tím, že o tomto tématu hovořil s předsedou Asociace krajů ČR. Kraje mají vytvořené dostatečné zdroje pro uspokojení požadavků starostů a obcím podporu vyplatí přímo ze svých rozpočtů. Ministerstvo financí pak bude částku krajům refundovat ze státního rozpočtu. Tento systém bezproblémově funguje, byl již úspěšně vyzkoušen při minulých povodních.

Bližší informace lze najít na webu Ministerstva financí:

Ministerstvo financí zveřejňuje videozáznam z tiskové konference:

 

Jakub Haas, zástupce tiskového mluvčího MF

Související video - Miroslav Kalousek: Pomoc postiženým povodní (videoblog ministra financí)

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář