Novinky

ECOFIN: Portugalsku a Španělsku hrozí sankce

Ing. Kateřina Vaidišová
Ing. Kateřina Vaidišová oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Evropská komise
  • Pakt stability a růstu

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie rozhodla o nedostatečném úsilí k odstranění nadměrného schodku 12. 7. 2016 na základě uceleného posouzení rozpočtové a hospodářské situace obou zemí provedeného Evropskou komisí. Rozhodnutí vychází z pravidel Evropské unie (EU) pro zdravé veřejné finance členských států, která jsou obsažena v tzv. Paktu o stabilitě a růstu. Zemím nyní hrozí sankce ve výši až 0,2 % HDP, což v případě Španělska činí 2,2 mld. eur a v případě Portugalska 359 mil. eur.

Pakt o stabilitě a růstu mj. říká, že členské státy by se měly vyvarovat nadměrných schodků veřejných financí, jimiž se zjednodušeně vzato označují situace, kdy schodek veřejných financí překročí 3 % hrubého domácího produktu (HDP) a/nebo kdy veřejný dluh překračuje 60 % HDP a dostatečným tempem se nesnižuje. Se zeměmi, které vykazují nadměrný schodek, je zahájen tzv. postup při nadměrném schodku, jehož cílem je zajistit snížení schodku veřejných financí na nejvýše 3 % HDP a u států s dluhem vyšším, než 60 % HDP, také jeho dostatečně rychlý pokles.

Portugalsko a Španělsko se nacházejí v postupu při nadměrném schodku od roku 2009. V červnu 2013 Rada EU doporučila odstranění nadměrného schodku Portugalsku do konce roku 2015 a Španělsku do konce roku 2016. Portugalsko však nadměrný schodek do loňska neodstranilo a u Španělska se s jeho odstraněním do konce letošního roku nepočítá. Při posuzování dalších okolností Evropská komise u obou zemí shledala, že vliv vlády hraje rozhodující roli. Proto doporučila Radě EU rozhodnout, že ani jedna ze zemí nevyvinula dostatečné úsilí k odstranění nadměrného schodku.

Rozhodnutí Rady lze uvítat jako krok k zachování a posílení důvěry v pravidla, která si členské státy Evropské unie společně dohodly. Důsledné dodržování unijního práva, založené na rovném zacházení se členskými státy, považujeme zvláště v současné době za důležité pro udržení důvěry občanů v Evropskou unii jakožto společenství založené na pravidlech, která měří všem rovným metrem. V tomto duchu se po Radě ECOFIN vyjádřil rovněž ministr financí Andrej Babiš.

Poslední postup při nadměrném schodku vedený s ČR byl ukončen v červnu 2014, poté co ČR v roce 2013 včas a řádně odstranila nadměrný schodek v souladu s doporučením Rady EU. Schodek veřejných financí se v současnosti pohybuje výrazně pod 3 % HDP a veřejný dluh hluboko pod 60 % HDP. Schodek za rok 2015 dosáhl 0,4 % HDP a na podobné úrovni má setrvávat i v letech 2016 – 2019. Veřejný dluh za rok 2015 dosáhl 41,1 % HDP a do roku 2019 včetně má dále klesat. Z hlediska pravidel EU se na ČR nyní vztahuje požadavek zhruba vyrovnaného hospodaření veřejných financí po odhlédnutí od vlivu hospodářského cyklu a jednorázových operací. I toto pravidlo ČR splňuje a v horizontu 2019 jej má nadále plnit.

Doporučované

Nejčtenější