Novinky

MF odmítlo společnosti Pawlowski AG vyplatit neoprávněnou náhradu škody za zmařenou investici

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Švýcarsko
  • Náhrady škody
  • Ministerstvo financí
Aktualizováno 2. 12. 2015 8:15
  • Doplněna PDF příloha.

Dne 4. června 2015 obdrželo Ministerstvo financí oznámení o existenci investičního sporu mezi českou společností Projekt Sever s.r.o., švýcarskou společností Pawlowski AG a švýcarským občanem Georgem Sebastianem Pawlowskim („stěžovatelé“) a Českou republikou. Toto oznámení bylo uskutečněné na základě Dohody mezi Československou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic. Dle stěžovatelů měl být údajně jednáním zastupitelstva hlavního města Prahy a městské části Praha-Benice zmařen jejich projekt Obytný soubor Benice. Podle nich je údajné zmaření tohoto podnikatelského záměru opravňuje k vyplacení náhrady škody ve výši 2 605 042 281 Kč. Během šestiměsíční lhůty vyhrazené Dohodou ke smírnému řešení sporu se uskutečnilo několik jednání mezi zástupci Ministerstva financí a panem Pawlowským a jeho právními zástupci.

Po důkladném zhodnocení veškerých relevantních dokumentů Ministerstvo financí nárok stěžovatelů odmítlo co do základu i výše. „Mezinárodní právo na ochranu investic chrání zahraniční investory před zneužitím veřejné moci, není však v žádném případě garancí neměnnosti právního rámce, natož pojištěním spekulativních podnikatelských záměrů. Nárok pana Pawlowského a jím vlastněných společností je tak dle našeho názoru neoprávněný,“ říká Marie Talašová, ředitelka odboru Mezinárodní právní služby. Vzhledem k okolnostem případu a dlouhodobé snaze o co nejširší možné informování veřejnosti bude v případné arbitráži Česká republika požadovat transparentní a veřejnosti přístupný průběh řízení.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější