Novinky

Ministerstvo financí pořádá Mezinárodní protikorupční konferenci

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Boj proti korupci
  • Soukromý sektor
  • Velvyslanec Norského království v Praze
  • Zahraničí EHP
  • Norské fondy
  • Zahraniční sektor

Ve dnech 20. – 21. října 2015 pořádá Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s norskou vládou a Radou Evropy Mezinárodní protikorupční konferenci financovanou z EHP a Norských fondů. Konference bude zaměřena na řešení problematik v oblasti financování politických stran a volebních kampaní, lobbingu a whistleblowingu, prevenci boje s korupcí v oblasti soudnictví a státního zastupitelství. Důležitými budou také témata praní špinavých peněz s ohledem na nově předložený zákon reflektující EU směrnici a řešení správy majetku pocházejícího z výnosu z trestné činnosti. Tato mezinárodní konference je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních událostí v otázce protikorupční politiky v ČR.

“Všichni, kdo se dnes účastní konference, vědí, jak závažný je negativní dopad fenoménu korupce na efektivní fungování ekonomik jednotlivých států. Korupce a všechny její projevy enormně navyšují výdaje ve všech složkách veřejného sektoru. Jako vláda, která se zavázala k naplňování Akčního plánu proti korupci, chceme dosáhnout toho, aby Česká republika v této oblasti zásadně změnila svůj obraz. I tato konference může přispět k tomu, abychom se stali příkladem země, která s korupcí bojuje účinně, odstraňuje šedou ekonomiku a je lákavým místem jak pro naše občany, tak pro zahraniční investory díky stabilnímu politickému a ekonomickému klimatu,“ uvedl k dnes zahájené konferenci ministr financí Andrej Babiš.

První den konference je věnován čtyřem protikorupčním tématům, ve kterých vystoupí jak čeští, tak i zahraniční experti z různých států Rady Evropy. Hlavními českými řečníky tohoto dne jsou ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová a náměstek ministra financí sekce majetku státu Ondřej Závodský. Druhý den je zaměřen na panelové diskuze k otázkám praní špinavých peněz, které mají za cíl diskutovat transkripci směrnice EU do českého právního systému. Zahraniční zkušenosti se správou majetku pocházejícího z výnosů z trestné činnosti jsou posledním tématem konference, kterou zakončí svým závěrečným projevem J.E. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království v Praze.

Na konferenci je registrováno 250 účastníků ze 47 zemí, kdy jsou pozváni jak zástupci zahraničních ambasád, tak i řada významných představitelů státní správy z Česka i ostatních zemí Rady Evropy.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější