Novinky

Ministerstvo financí zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici směrnice o úvěrech na bydlení (MCD)

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční trh
  • Hypotéční úvěr
  • Konzultace
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Veřejné diskuse
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes zahájilo veřejnou konzultaci k transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.

Směrnice MCD přináší právní úpravu v oblasti nabízení a zprostředkování hypotečních úvěrů obdobnou současné úpravě spotřebitelských úvěrů. Informace o směrnici, rovněž jako vlastní konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí:

Konzultační materiál obsahuje několik vytipovaných okruhů, které zahrnují z pohledu Ministerstva financí nejzávažnější zásahy do současné praxe v oblasti hypotečních úvěrů. U každého je uveden stručný popis problematiky a otázky ke konzultaci. Vybrané okruhy pokrývají větší část možností regulatorní volby, které transpozice směrnice MCD nabízí, avšak respondenti se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu danému směrnicí.

Uvítáme všechny věcné odpovědi, připomínky, návrhy a podněty k tématům vymezeným v konzultačním materiálu i k případným nejasnostem v textu Směrnice. Budou klíčovým podkladem pro formulaci návrhu nového zákona.

Odpovědi lze zasílat prostřednictvím formuláře na adresu hypotecniuver[at]mfcr.cz, a to nejpozději do pondělí 18. srpna 2014.

Doporučované

Nejčtenější