Novinky

MF zavádí změny výkonu akcionářských práv u firem se státní majetkovou účastí

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

  • Tisková zpráva
  • Exportní a garanční pojišťovací společnost
  • ČEB
  • Český Aeroholding
  • Dozorčí rada
  • Personální politika
  • Společnosti s majetkovou účastí státu
  • Ministerstvo financí

Ministerstvo financí zavádí novou koncepci výkonu akcionářských práv. Jednak jde o úsporu, jednak o zvýšení efektivity výkonu akcionářských práv.

„Byl jsem velmi překvapen absencí jednotných pravidel v podnicích, kde MF vykonává akcionářská práva. Jejich zavedením plánuji nejen úspory, ale hlavně nastavení jasných pravidel ohledně informování akcionáře a správy daných podniků,“ říká ministr financí Jan Fischer.

V rámci příprav nové koncepce proběhlo stanovení obecných odborných profilů zvlášť každé dozorčí rady, a také stanovení optimálního počtu členů dozorčí rady a představenstva každé společnosti. Podle nových obecných odborných profilů bylo samozřejmě zhodnoceno současné personální obsazení dozorčích rad. Kvalitativní pravidla jsou navržena z hlediska odbornosti individuálně pro každou dozorčí radu s přihlédnutím k předmětu činnosti společnosti a významu pro stát.

Byla zohledněna specifická situace některých společností (ČEZ – akcie obchodovatelné na burze, EGAP a ČEP – regulatorní vliv ČNB). Cílem je sjednocení principů, které především posilují rozhodovací a informační kompetence vlastníka, tedy státu a budou zapracovány do stanov. Detailní informace o změnách jsou v Příloze.

„Těmito změnami se dosáhne úspory na odměnách přes 10 milionů korun ročně,“ dodává Jan Fischer.

Společnosti by měly mít od 1. 1. 2014 jednotný model, a sice dualistický, co se týká orgánů společností, tj. kromě valné hromady by měly mít též představenstvo a dozorčí radu.

V Českém Aeroholdingu již byla implementace zahájena od 1. 12. 2013. V ostatních společnostech bude postupně implementována podle termínů plánovaných valných hromad jednotlivých společností. V průběhu 1Q 2014 by měly být změny provedeny, nejpozději však do 30. 6. 2014.

Bc. Ondřej Šrámek
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější