Novinky

K oživení české ekonomiky by mělo dojít ve 2. polovině roku 2013

Bc. Ondřej Šrámek
Bc. Ondřej Šrámek tiskový mluvčí Ministerstva financí

Vydáno

  • Hrubý domácí produkt
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomické indikátory
  • Makroekonomika
  • Soukromý sektor
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Průměrná míra inflace

Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální Makroekonomickou predikci ČR. Predikce počítá s pozvolným oživováním ekonomické aktivity ve 2. polovině letošního roku. HDP v průměru za celý letošní rok se sníží o 1,5 %, a to zejména kvůli propadu v 1. čtvrtletí. Hlavním faktorem by měl být pokles tvorby hrubého fixního kapitálu (investic).

„Vláda plánuje pomoci hospodářskému oživení právě zvýšením investičních výdajů, především do oblasti vědy, výzkumu, vývoje a dopravní infrastruktury. Ty by neměly zvyšovat deficit vládního sektoru, protože současně chceme šetřit na neproduktivních provozních výdajích,“ uvedl ministr financí Jan Fischer. Pro rok 2014 již odhadujeme mírný růst ekonomiky o 0,8 %.

Navzdory zvýšení obou sazeb DPH o 1 p. b. k 1. lednu 2013 by letos průměrná míra inflace měla dosáhnout pouze 1,6 %, v roce 2014 by se růst spotřebitelských cen mohl dále zpomalit na 1,4 %. V obou letech by se přitom meziroční inflace měla pohybovat v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB.

Zaměstnanost, která se v loňském roce zvýšila o 0,4 %, by letos mohla dále vzrůst o 0,5 %. Tento do jisté míry paradoxní vývoj je důsledkem rozšiřování kratších úvazků a snižování počtu odpracovaných hodin. Pro rok 2014 již počítáme s mírným poklesem zaměstnanosti o 0,2 %. Míra nezaměstnanosti by z loňských 7,0 % měla vzrůst na 7,5 % a k jejímu nepatrnému meziročnímu zvýšení by mohlo dojít i v roce 2014. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 0,7 %, v roce 2014 pak 2,1 %. V obou letech by tak tempo růstu mezd a platů mělo předstihnout dynamiku nominálního HDP.

Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by mohl stagnovat na úrovni mírně přesahující 2 %, a měl by tedy zůstat na udržitelné úrovni.

Rizika predikce zůstávají vychýlena směrem dolů. Vedle dalšího vývoje v eurozóně představuje riziko také nízká úroveň důvěry v české ekonomice.

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Související informace:

Doporučované

Nejčtenější