Novinky

Vznik Rady pro veřejný dohled nad auditem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva
 • Audit
 • Auditní orgán MF
 • Dohled nad auditem
 • Mimořádné audity
 • Činnost Komory auditorů ČR
 • Rada pro veřejný dohled nad auditem
 • Finanční kontrola
 • Účetnictví
 • Účetnictví státu
 • Zákon o účetnictví
 • Veřejný sektor

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb.  o auditorech, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Významným a novým prvkem, který zákon o  přináší,  je vytvoření systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky. Zákon zřizuje nový orgán, který je pověřen výkonem veřejného dohledu – Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“).

„Zajištění veřejného dohledu, nezávislého na auditorské profesi, přispěje ke zkvalitnění systému regulace auditorské profese a zprůhlednění prostředí v oblasti provádění auditu,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. Dalším cílem je zajištění efektivní spolupráce mezi orgány dohledu nad auditorskou profesí v rámci Evropské unie i mimo ni. Záměrem je zvýšení důvěryhodnosti účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, směrem k domácím a zahraničním investorům i pro širokou veřejnost a státní instituce.

Výkonným orgánem Rady je šestičlenné Prezidium, jehož členy jmenuje dle zákona o auditorech ministr financí ve spolupráci s Českou národní bankou. Ke dni 15. května 2009 jsou ministrem financí do Prezidia Rady  jmenováni tito členové: Jiří Rusnok, Radek Neužil, Marie Karfíková, Jiří Ficbauer, Libuše Millerová a Zdeněk Liška. Jejich stručné profily naleznete níže.

Mgr. Peter Chrenko, 
náměstek ministra financí pro daně a cla

 

Členové Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem:

 • Ing. Jiří Rusnok
  • odborník v oboru ekonomie a financ í.V letech 2001-2002 byl ministrem financí České republiky a v letech 2002-2003 ministrem průmyslu a obchodu České republiky. V současnosti je poradcem Výkonné rady ING pro Českou a Slovenskou republiku, předsedou představenstva ING Penzijní fond, a.s., prezidentem Asociace penzijních fondů České republiky a členem Národní ekonomické rady vlády České republiky.
 • Ing. Radek Neužil, LL.M. 
  • odborník v oblasti daní a daňového poradenství. Od roku 1993 působí jako tajemník Komory daňových poradců České republiky. Od roku 2005 je členem výboru pro profesní otázky – Professional Affairs Committee Confederation Fiscale Europeenne (CFE) a od roku 2008 je členem pracovní skupiny pro liberální profese – Working party liberal profession Confederation Fiscale Europeenne (CFE). Od roku 2008 je též předsedou dozorčí rady Daňové akademie s.r.o.
 • Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 
  • odborník v oboru financí, finančního práva a daňového práva. Od roku 1975 až dosud pracuje v hlavním pracovním poměru na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, Katedře finančního práva a finanční vědy. V letech 1999-2006 byla členkou pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro finanční právo. Od roku 2006 je členkou rozkladové komise České národní banky. Od roku 2006 je též rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
 • Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA 
  • působil především v pozici ekonomického náměstka nebo obchodního ředitele obchodních, výrobních a stavebních společností (Zetor Brno, Československé cihlářské závody, Řempo Brno, Stavební podnik města Brna). V letech 2002-2006 působil v roli poradce ministra financí ČR pro daň z příjmů. Od roku 2007 je členem Rady Komory auditorů České republiky. V současnosti působí jako ředitel a předseda představenstva společnosti FIZA, a.s.
 • Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 
  • patří k uznávaným odborníkům v oblastech účetnictví a auditingu. V letech 1994 – 2006 zastávala funkci vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE. Je známa odborné veřejnosti jak svojí vědecko-pedagogickou prací, publikační a přednáškovou činností, tak i svými aktivitami v profesních organizacích účetních a auditorů, a to i v mezinárodním měřítku.
 • Ing. Zdeněk Liška 
  • patří k odborníkům s dlouhodobými praktickými zkušenostmi v oblasti účetnictví a ekonomie. V letech 1975-1990 působil v různých ekonomických funkcích a jako vedoucí odboru účetnictví a ekonomického úseku ČKD Praha. Od roku 1990 působí ve Svazu průmyslu a dopravy České republiky, v současnosti je jeho generálním ředitelem. Je členem Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a členem Správní rady Národního vzdělávacího fondu.

Příloha

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů - výňatek ze zákona (.PDF, 67 kB)

Výňatek ze zákona o auditorech.

 • HLAVA VI - VEŘEJNÝ DOHLED
  • § 37 - Rada a její působnost
  • § 38 - Činnost Rady
  • § 39 - Orgány Rady
  • § 40 - Zasedání Prezidia

Nejčtenější