Novinky

Zpráva Světové banky o projektu Jednotného inkasního místa (JIM)

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zveřejňuje na svých webových stránkách zprávu Světové banky, která je výsledkem poradní činnosti této instituce v přípravě projektu Jednotného inkasního místa (JIM). „Spolupráce Světové banky si velice vážím, protože má mnoho zkušeností s procesy integrace výběru daní a jiných veřejných odvodů z celého světa,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

V rámci projektu JIM byla zahájena fáze, která je zaměřena na modernizaci daňové a celní správy, v rámci níž dojde i k osamostatnění daňové správy ze struktury Ministerstva financí. Projekt vytvoření JIM je řízen Radou projektu a Řídícím výborem projektu a v těchto orgánech jsou zastoupeni nejvyšší představitelé relevantních rezortů a i organizací, kterých se vytvoření JIM týká.

Samotná práce probíhá ve formě projektového řízení několika pracovních skupin, ve kterých jsou zastoupeni znovu odborníci jednotlivých rezortů i dotčených organizací. Podporují jej experti Světové banky, jejichž mise v ČR probíhala v únoru 2009 a v současné době se připravují další.

Celá zpráva Světové banky je zveřejněna i v originálním znění.

Mgr. Peter Chrenko,
náměstek ministra financí pro daně a cla

Příloha - Zpráva Světové banky

Report on Vision and Strategy for an Integrated Revenue Administration - April 2009, anglická verze

  • Zpráva Světové banky o projektu Jednotného inkasního místa (JIM) - v originálním znění - duben 2009.

Nejčtenější