Novinky

První průzkum veřejného mínění o daňové správě potvrdil cíle probíhajících reforem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky historicky prvního průzkumu veřejného mínění o fungování daňové správy v ČR, který si nechalo provést. Výsledky průzkumu svědčí o pozitivním vnímání práce územních finančních orgánů, nicméně také poukazují na určité možnosti dalšího zlepšování.

„Průzkum jsme prováděli, abychom lépe znali potřeby daňových poplatníků a reformovali daňovou správu ve smyslu posílení klientského přístupu k poplatníkům,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Závěry průzkumu jen potvrdily správnost našich reformních záměrů – sjednotit výběr všech odvodů do veřejných rozpočtů, zjednodušit a snížit počet formulářů, více využívat elektronickou formu komunikace,“ dodal ministr.

Z výsledků průzkumů vyplývá, že 77 % respondentů je spokojeno s činností finančních úřadů. Více než 80 % kladně hodnotilo vhodnost úředních hodin, přístupnost finančního úřadu či orientaci v jeho budově. Necelých 80 %  také vyjádřilo spokojenost s vstřícností a ochotou pracovníků daňové správy a s jejich odbornou vzdělaností. Mezi nejvýznamnější nedostatky lze naopak zařadit nižší úroveň elektronické komunikace či nedostatečné využívání daňových informačních schránek, na straně pracovníků daňové správy je to pak úzká znalost daňové problematiky bez dostatečného nadhledu. 

Průzkum probíhal v říjnu a listopadu minulého roku metodou kvótního výběru a bylo do něj zapojeno 525 subjektů. Jednalo se o osoby samostatně výdělečně činné, zástupce právnických osob (statutární zástupci a zaměstnanci, kteří jednají s finančními úřady) a daňové poradce. Podrobnější údaje k průzkumu veřejného mínění o fungování daňové zprávy v ČR.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Dokument

Prezentace - Průzkum veřejného mínění v daňové správě (.PDF, 1318 kB)

  1. Základní parametry výzkumu
  2. Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem
  3. Hodnocení finančního úřadu
  4. Způsob komunikace s finančním úřadem
  5. Shrnutí a doporučení

Nejčtenější