Novinky

Vývoj stavebního spoření a penzijního připojištění k 31.3.2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zveřejnilo údaje o vývoji ukazatelů stavebního spoření a penzijního připojištění k 31. březnu 2008.

 

Stavební spoření

I přes pokračující růst počtu nově uzavíraných smluv o stavebním spoření (k 31. 3. 2008 bylo uzavřeno cca 159 tis. nových smluv s cílovou částkou 50 mld. Kč) nadále klesá celkový počet smluv o stavebním spoření, který oproti stavu ke konci roku 2007 poklesl o cca 38 tis. smluv. K 31. 3. 2008 tak bylo evidováno cca 5,1 mil. smluv o stavebním spoření.

V průběhu 1. čtvrtletí 2008 byla na naspořené prostředky r. 2007 evidována státní podpora v celkovém objemu cca 13,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. méně než ve stejném období loňského roku. V roce 2007 činily celkové výdaje ze státního rozpočtu na  výplatu státní podpory stavebního spoření  cca 15 mld. Kč.

V úvěrové oblasti je evidováno k  31. 3. 2008 celkem 951 tis. úvěrů, což představuje nárůst oproti konci roku 2007 o cca 8 tis. úvěrů, tzn. nárůst o 0,9 %. Celkový objem úvěrů k 31. 3. 2008 dosáhl hodnoty cca 189 mld. Kč a vzrostl tak oproti konci roku 2007 o cca 9 mld. Kč, tj. o 5,2 %. Nárůst objemu úvěrů se pak následně projevuje i v nárůstu poměru objemu úvěrů a naspořené částky. K 31. 3. 2008 tento poměr dosáhl hodnoty 49,5 % a oproti konci roku 2007, kdy jeho hodnota byla 46,6 %, se tak zvýšil o 2,9 procentního bodu.

 

Penzijní připojištění

K 31. 3. 2008 dosáhl podle evidence Ministerstva financí celkový počet neukončených penzijních připojištění hranice 4 mil. připojištění a celý sektor penzijního připojištění si tak i v 1. čtvrtletí 2008 udržuje nadále svůj růstový trend.

Roste také objem vypláceného státní příspěvku, který stát poskytuje ze zákona ve prospěch účastníků penzijního připojištění. Za 1. čtvrtletí bude státní příspěvek vyplacen v objemu 1,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11 % a meziroční měsíční příspěvek účastníka se zvýšil o 1,4 % na 105 Kč.

„Vzrůstá také počet penzijních připojištění, u kterých je evidován alespoň jeden příspěvek zaměstnavatele svému zaměstnanci. K 31. 3. 2008 jejich počet již dosáhl 1,155 mil. připojištění; z toho aktuálně přispívají zaměstnavatelé na 868 tis. připojištění svým zaměstnancům“, dodává náměstek ministra financí M. Šimáček.

Doporučované

Nejčtenější