Novinky

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem, a to v rámci projektu zapojování veřejnosti do přípravy vládních materiálů. Veřejnost se tak může k tomuto materiálu vyjádřit a vznést k němu připomínky. Ministerstvo financí tyto připomínky vyhodnotí a využije je při finálních úpravách věcného záměru, a dále při přípravě paragrafového znění zákona o dohledu nad finančním trhem.

V roce 2006 došlo ke sjednocení dohledu nad celým finančním trhem, jehož výkon byl svěřen jedné instituci - České národní bance. V návaznosti na tuto institucionální integraci by dále mělo proběhnout také sjednocení postupů při výkonu dohledu v různých sektorech finančního trhu.

„Tento zákon by měl usnadnit výkon dohledu České národní banky nad finančním trhem a odstranit duplicitní úpravu v jednotlivých zákonech, které v současné době regulují dohled nad finančním trhem. Předkládaný materiál si klade za cíl formulovat představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy,“ shrnuje náměstek ministra financí Ing. Milan Šimáček.

Související informace

Doporučované

Nejčtenější