Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo komentář k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření a penzijního připojištění v České republice k 30. 9. 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V oblasti stavebního spoření  bylo za tři čtvrtletí roku 2007 uzavřeno cca 383 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky cca 109 mld. Kč. Průměrná cílová částka u fyzických osob dosáhla výše cca 275 tis. Kč. V průběhu třech čtvrtletí letošního roku byla vyplacena státní podpora v celkové výši 14,3 mld. Kč.
V prvních třech čtvrtletích r. 2007 pokračoval růst celkového počtu úvěrů i jejich objemů. Celkový objem úvěrů vzrostl ve srovnání s rokem 2006 o 26 mld. Kč na 162 mld. Kč. Poměr objemu úvěrů a naspořené částky se tak oproti konci roku 2006 zvýšil o 6,6 procentního bodu a dosáhl hodnoty 44,2 %.

V oblasti penzijního připojištění Ministerstvo financí eviduje k 30.9. letošního roku  3,85 mil. účastníků penzijního připojištění, což představuje proti stavu ke konci roku 2006 nárůst o 7,1 %. Penzijní připojištění si tak stále udržuje svůj růstový trend, o čemž svědčí nárůst nově uzavřených penzijních připojištění, který za první tři čtvrtletí roku 2007 dosáhl 430 tisíc smluv. „Setrvale vzrůstá také počet penzijních připojištění, u kterých zaměstnavatelé platí penzijnímu fondu příspěvek za své zaměstnance a počet těchto penzijních připojištění tak přesáhl 1,1 mil.,“ dodává náměstek ministra Milan Šimáček. Se vzrůstajícím počtem penzijních připojištění roste také objem státních příspěvků, které jsou státem poskytovány ve prospěch účastníků na jejich příspěvky. Za tři čtvrtletí roku 2007 objem státních příspěvků dosáhl výše 3,4 mld. Kč. Roste i objem příspěvků účastníků, který za tři čtvrtletí letošního roku dosáhl 14,4 mld. Kč.

Doplňující informace - ( ke dni 30.9. 2007)

  1. Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
  2. Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice

Nejčtenější