Novinky

Ministerstvo financí předkládá k veřejné diskusi: Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Ministerstvo financí
 • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem, a to na základě usnesení vlády č. 879 ze dne 13. srpna 2007. Veřejnost se tak může vyjádřit k tomuto materiálu a vznést připomínky. Ministerstvo financí tyto připomínky vyhodnotí a využije je při přípravě návrhu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem.

V loňském roce došlo k tzv. institucionální integraci dohledu nad finančním trhem, v rámci níž byl dohled nad celým finančním trhem svěřen jedné instituci – České národní bance. V návaznosti na tuto institucionální integraci by však měla proběhnout také integrace procesně právní, tedy sjednocení postupů při výkonu dohledu v různých sektorech finančního trhu. „Tento zákon by měl usnadnit výkon dohledu České národní banky nad finančním trhem a odstranit duplicitní úpravu v jednotlivých zákonech, které v současné době regulují dohled nad finančním trhem. Předkládaný materiál si klade za cíl formulovat výchozí představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy“ shrnuje náměstek ministra financí Ing. Milan Šimáček.


 

Veřejná diskuse - „Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem“

2. října - 31. října 2007

 • Konzultační materiál Ministerstva financí: Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem
  • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. října 2007.
  • Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu zdft@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Zákon o dohledu nad finančním trhem – výchozí teze“.
   Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:
  • Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 995, fax +420 257 042 294
  • Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: michaela.vitu@mfcr.cz, tel. +420 257 043 263, fax +420 257 042 294
  Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu , popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Zákon o dohledu nad finančním trhem – výchozí teze“.

 

Nejčtenější