Novinky

Komentář Ministerstva financí k základním ukazatelům vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2006

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V 1. pololetí roku 2006 bylo uzavřeno 229 tisíc nových smluv o stavebním spoření. "Loni bylo na konci prvního pololetí uzavřeno jen 184 tisíc smluv, takže by měl pokračovat mírný nárůst počtu nově uzavřených smluv. Očekáváme, že na konci letošního roku bude smluv více než na konci roku 2005 a tak se zastaví klesající trend uplynulých dvou let," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Od roku 2004 počet nově uzavíraných smluv nedosahoval počtu ukončených smluv, což vedlo k setrvalému poklesu jejich celkového stavu.

Ukončovány jsou zejména tzv. staré smlouvy o stavebním spoření, tj. smlouvy s maximem státní podpory 4 500 Kč, což  by se – jak ministerstvo předpokládá – mělo příznivě odrazit na objemu vyplacené státní podpory stavebního spoření v letošním roce. "Očekáváme, že v roce 2006 bude státní podpora vyplacena v objemu cca 15,8 mld. Kč, což je o 0,3 mld. Kč méně než v roce 2005," odhaduje Tomáš Prouza. Postupně se tak začíná projevovat úsporný efekt novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterým byla maximální podpora snížena ze 4 500 Kč na 3 000 Kč. 

V úvěrové oblasti celkový počet úvěrů dosáhl k 30. 6. 2006 hodnoty 880 tisíc za současného nárůstu jejich objemu oproti 1. čtvrtletí o 6,6 mld. Kč na celkový objem 118,7 mld. Kč. "Dosavadní růst počtu úvěrů i jejich objemu je pozitivní, nicméně tempo růstu, a to zejména z pohledu poměru objemu úvěrů a naspořené částky (34,9 %), je k rychlejšímu dosažení úrovně obvyklé například v Německu stále nedostatečné," upozorňuje Tomáš Prouza. V Německu se poměr objemu úvěrů a naspořené částky pohybuje mezi 60 až 70 %.

Stavební spoření tak v současné době nadále zůstává především spořícím produktem, avšak setrvalý – byť mírný – trend růstu úvěrů vytváří do budoucna  předpoklady, že se naplní hlavní záměr stavebního spoření poskytovat výhodné úvěry na bytové potřeby. 

 

Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice

Doporučované

Nejčtenější