Novinky

Reakce na stanovisko ČNB ke Zprávě MF o vývoji finančního trhu v roce 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

ČNB koncem minulého týdne vydala tiskovou zprávu, týkající se Zprávy Ministerstva financí o vývoji finančního trhu v roce 2005 a informací týkajících se První česko ruské banky (PČRB), které jsou v této Zprávě uvedeny. ČNB označila uvedené informace za nepravdivé a naprosto zavádějící.

Pro Ministerstvo financí je stanovisko ČNB velkým překvapením. ČNB obdržela Zprávu před jejím vydáním k připomínkám a uvedené informace nijak nerozporovala. Veškeré informace navíc pochází z veřejných zdrojů, které ČNB také nikdy nezpochybnila, MF se navíc soustředilo zejména na obecné dopady udělení bankovní licence subjektům ze zemí místo Evropskou unii a nijak nekomentovalo postup ČNB v konkrétním správním řízení.

Prioritou Ministerstva financí vždy bylo rozvíjet spolupráci s ČNB a proto stejně jako v minulosti umožnilo ČNB vyjádřit se ke Zprávě před jejím vydáním. Přivítali bychom proto, aby ČNB v budoucnosti věnovala připomínkám dostatečnou pozornost a aby tak bylo možno předejít podobným nedorozuměním.

Doporučované

Nejčtenější