Novinky

Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Veřejný sektor
  • Společný nákup
  • Vyhodnocení
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Hospodaření s majetkem státu

Ministerstvo financí zpracovalo hodnotící zprávu, jež se zabývá shrnutím hlavních výsledků centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání v roce 2018.

Centrální nákup státu dosáhl v roce 2018 objemu nákupu ve výši 1,2 mld. Kč, a to při úsporách v přibližně stejné výši 1,2 mld. Kč. Celkem tak již Centrální nákup státu za roky 2016 - 2018 přinesl úspory ve výši 3,1 mld. Kč.

V rámci resortních systémů centralizovaného zadávání byly v roce 2018 realizovány nákupy za 4,5 mld. Kč a dosaženy úspory ve výši 0,5 mld. Kč. Celkové úspory od roku 2014 již dosáhly 3,3 mld. Kč.

Na základě zkušeností a vyhodnocení pilotního období je navrženo nové usnesení vlády nahrazující původní usnesení vlády k Centrálnímu nákupu státu a resortním systémům centralizovaného zadávání, které nastavuje jasná a jednotná pravidla a definuje tři systémy - resortní společný nákup, meziresortní společný nákup a centrální nákup státu.

Návrh usnesení vlády a Pravidel Společného nákupu snižuje administrativní zátěž odstraněním nadbytečných činností, které se ukázaly jako neefektivní a zároveň posiluje činnosti, které se osvědčily.

Dokumenty ke stažení

 

Související informace

Doporučované

Nejčtenější