Novinky

Usnesení vlády č. 924/2014 (zrušené usnesení)

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Společný nákup
  • Pravidla Společného nákupu
Aktualizováno 19. 10. 2015
  • Aktualizace obsahu

Usnesení vlády k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu.

Toto usnesení vlády je zrušeno usnesením vlády č. 487 z 8. července 2019.


Usnesení vlády České republiky

Vláda České republiky přijala usnesení k Informaci o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu (č. 924/2014) dne 12. listopadu 2014.

Usnesení vlády v celém znění si lze prohlédnout zde: UV č. 924/2014 - Usnesení vlády (.PDF, 64 kB)

Předkládací zpráva

Předkládací zprávu k tomuto materiálu si lze prohléhnout zde: UV č. 924/2014 - Předkládací zpráva (.PDF, 119 kB)

Informace o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

Jednou z klíčových priorit nejen Ministerstva financí ČR, ale i celé vlády je omezit plýtvání s veřejnými prostředky a posílit při nakládání s veřejnými prostředky uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti (principů 3E). K tomu lze významně přispět zavedením centralizovaného zadávání veřejných zakázek pro ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČR, a jejich podřízené organizace.

Celé znění dokumentu si lze prohléhnout zde: UV č. 924/2014 - Informace o plnění úkolů v souvislosti se zavedením CNS (.PDF, 219 kB)

Nejčtenější