Novinky

2014

Přehled aktualit vydaných v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

Výpadky v dostupnosti webu MF dne 2.října 2014

Dne 2.října 2014 v době od 18:00 do 19:00 bude docházet k nepravidelným výpadkům aplikací a internetových stránek Ministerstva financí z důvodu neplánovaných změn ze strany poskytovatele připojení Ministerstva financí k veřejnému internetu.

Vydáno

Výpadky v dostupnosti webu MF dne 30. září 2014

Dne 30. září 2014 v době od 16:00 do 20:00 bude docháte k nepravidelným výpadkům aplikací a internetových stránek Ministerstva financí z důvodu změny poskytovatele připojení Ministerstva financí k veřejnému internetu.

Vydáno

Upozornění na phishingový útok - podvodné stránky Finanční správy ČR (Informace GFŘ)

Upozorňujeme vás na podvodné stránky Finanční správy ČR, které slouží k vylákání vašich osobních údajů (phishing), včetně údajů k platebním kartám. Odkaz na falešný web se šíří e-mailem, který obsahuje oznámení o nároku na vrácení daně v anglickém jazyce. Po otevření odkazu, který údajně slouží pro vrácení daně, je uživatel přesměrován na webové stránky, kde musí vyplnit formulář. Finanční správa nikdy nerozesílá emaily tohoto charakteru.

Důrazně vám doporučujeme, abyste byli k emailům z neznámých zdrojů velmi obezřetní. Pokud máte podezření, že jste podvodný email obdrželi, nereagujte na něj.

Vydáno

Projekt OP LZZ „Zvýšení efektivity výkonu a řízení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi v oblasti on-line sázkových her a loterií“

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky připravuje konferenci „Hazardní hry v ČR a jejich nová regulace“. Projekt je realizován v souvislosti s přípravou návrhu nového zákona o provozování hazardních her, na jehož základě Česká republika zejména přistoupí k uvolnění loterního trhu pro právní subjekty usazené v jiných členských státech EU a EHP.

Vydáno

Avízo: Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu od 10.7.2014 18:00 do 14.7.2014 6:00 hodin

Z důvodu technické odstávky nebudou od čtvrtku 10.7.2014 18:00 do pondělí 14.7.2014 6:00 hodin dostupné VEŠKERÉ aplikace Daňového portálu. Odstávka se týká aplikací: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
Technická podpora GFŘ

Vydáno

Avízo: Aktualizace produktivního prostředí IISSP

Ministerstvo financí informuje, že provedlo aktualizaci verzí software IISSP (vyjma systémů Testování třetích stran RISRE i CSÚIS). Uživatelé aplikací IISSP mohou nově využívat podporované verze základního softwarového vybavení pracovních stanic, zejména MS Internet Explorer verze 9, 10, 11 a Mozilla Firefox ESR verze 24.

Vydáno

6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 5. 6. 2014 se v Praze, v budově Ministerstva financí, Letenská 15, konalo 6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Výroční zasedání je pravidelné jednání mezi orgány odpovědnými za realizaci Programu, kterými jsou za českou stranu Ministerstvo financí ČR - Národní koordinační jednotka Programu a za švýcarskou stranu Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci, Státní kancelář pro hospodářské záležitosti a Kancelář Programu při švýcarském velvyslanectví v Praze.

  • Zahájení výstavby projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa (Informace)

Vydáno

Avízo: Nedostupnost systémů Testování třetích stran – od 10. 6. do 18. 6. 2014 (RISRE i CSÚIS)

Ministerstvo financí informuje, že s ohledem na probíhající aktualizaci verzí software systémů Testování třetích stran (RISRE i CSÚIS) budou od 10. 6. 2014 do 18. 6. 2014 nedostupné či nefunkční systémy Testování třetích stran. O zpřístupnění systémů Testování třetích stran spolu s informací o provedených změnách bude Ministerstvo financí následně informovat na svých webových stránkách.

Vydáno

Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici (Program švýcarsko-české spolupráce)

Odborní pracovníci v justici mohou od dubna sledovat a testovat v pilotní verzi nový systém vzdělávání, který je dostupný jim všem v moderní distanční podobě, tzv. e-learningu. Justiční akademie v Kroměříži zpracovává v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, postupně široký okruh témat ve třech oblastech: vstupního, kvalifikačního a specializačního vzdělávání.

Vydáno

Avízo: Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu od 6.6.2014 14:00 do 9.6.2014 6:00 hodin

Z důvodu technické odstávky nebudou od pátku 6.6.2014 14:00 do pondělí 9.6.2014 6:00 hodin dostupné VEŠKERÉ aplikace Daňového portálu.
Odstávka se týká aplikací: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky.

Vydáno

Avízo: Odstávka systému IISSP - od 15. 4. 2014 od 18:00 hodin - do 16. 4. 2014 do 6:00 hodin

Ministerstvo financí informuje, že v následujícím termínu: od 15. 4. 2014 od 18:00 hodin - do 16. 4. 2014 do 6:00 hodin nebude dostupný Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP), tedy ani jeho části Rozpočtový informační systém – Příprava rozpočtu (RISPR), Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE), Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS), jehož součástí jsou Webová aplikace (ostrá i testovací verze), funkcionalita Testování třetích stran RISRE a funkcionalita Dávkové výkazy.

V uvedeném termínu tedy nebude možná práce uživatelů systému IISSP a dále Zodpovědných osob a Náhradních zodpovědných osob, případně externích osob provádějících testování.

Vydáno

Avízo: Plánovaná odstávka aplikací Daňového portálu v úterý 15.4.2014 od 6:00 do 9:00 hodin (Informace GFŘ)

Z důvodu technické odstávky nebudou v úterý 15.4.2014 od 6:00 do 9:00 hodin dostupné VEŠKERÉ aplikace Daňového portálu. Odstávka se týká aplikací: Elektronická podání pro Finanční správu, Daňová informační schránka, Vracení DPH v rámci EU, Registr plátců DPH (včetně služby vzdáleného volání) a Komunikační schránka pro banky.

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašují dne 27. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 17 – „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.“

Vydáno

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Vydáno

Aktuální stav programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů. Více informací k jednotlivým programům, jejich schválení či plánovaným výzvám naleznete v přiložené tabulce.

Vydáno

Zahajovací semináře Programu na spolupráci škol a stipendia (CZ07) - Pozvánka

Zprostředkovatel Programu pro spolupráci škol a stipendia, Dům zahraniční spolupráce - DZS, připravuje semináře pro žadatele v rámci 1. první výzvy programu. Semináře, které se budou konat ve dnech 14. a 28. února 2014, jsou směřované na instituce a individuální žadatele působící v terciární sféře vzdělávání (studenti, pracovníci zahraničních oddělení VŠ, akademičtí pracovníci, apod.).

Vydáno

Informace pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014.

Vydáno

Litva stupňuje přípravy na zavedení eura v r. 2015

Po Estonsku, které vstoupilo do eurozóny na začátku r. 2011, a Lotyšku, které tak učinilo na začátku r. 2014, se k přijetí eura chystá Litva jako poslední z trojice pobaltských republik. Cílovým datem je 1. leden 2015.

Vydáno

Program „Zdraví“ - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce

V rámci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) byla dne 22. ledna 2014 vyhlášena Výzva č. 2 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů. Cílem výzvy je posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Aktivity výzvy budou zaměřeny na modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí péče, na podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru a na podporu udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 73 000 000,- Kč.

Vydáno

Informace GFŘ - Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření pro účastníky II. pilíře důchodového spoření

Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření musí podat každý poplatník, který je účastníkem II. pilíře důchodového spoření. Výjimkou z tohoto pravidla je poplatník, jehož pojistné je za celý rok ve výši 0 Kč (nezaměstnaný, celoroční nemocenská, mateřská dovolená a podobně) nebo za něj pojistné odvádí výhradně plátce nebo plátci pojistného (zaměstnavatel). Takový poplatník pojistné přiznání podávat nemusí.

Vydáno

Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání - pro plátce DPH (§ 101a zákona č. 235/2004 Sb.) - pro rok 2014

Jak již GFŘ upozornilo v tiskové zprávě ze dne 19. listopadu 2013 novela ZDPH provedená zákonem č. 502/2012 Sb. ukládá plátcům s účinností od 1. 1. 2014 v novém ustanovení § 101a ZDPH povinnost podávat tam vyjmenovaná podání pouze elektronicky. Tímto je k dotčené povinnosti podávána podrobnější informace. Povinnost se týká podávání daňového přiznání, dodatečného daňového přiznání a hlášení, a to včetně jejich příloh, dále přihlášky k registraci za plátce a oznámení o změně registračních údajů.....

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje často používané číselníky RIS - verze ke dni 16.1.2014

Ministerstvo financí zveřejňuje vybrané číselníky RIS (RISPR i RISRE) ve formátu XLS, které byly jednorázově vyexportovány do formátu XLS dne 16. 1. 2014 na základě aktuálních údajů z RIS. Záznamy jsou platné k 1. 1. 2014, obsahují tedy např. zdroje pro programovací období 2014 - 2020. Číselník EDS/SMVS není ve formátu XLS dostupný, a to z důvodu velikosti.

Vydáno

Převodová tabulka mezi zveřejněnými daty za ČR a Standardem ESA 95

Ministerstvo financí na základě závěrů pracovní skupiny Evropské komise ke statistickým implikacím směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států zveřejňuje v předstihu před směrnicí požadovanými fiskálními daty podrobnou srovnávací tabulku, z níž je patrná metodika přechodu mezi údaji na hotovostní bázi (nebo ekvivalentními číselnými údaji z veřejných účtů, nejsou-li údaje na hotovostní bázi k dispozici) a údaji dle standardu ESA 95 (viz požadavek kapitoly II čl. 3 odst. 2 písm. b) výše zmíněné směrnice).