CZ EN

6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce

Dne 5. 6. 2014 se v Praze, v budově Ministerstva financí, Letenská 15, konalo 6. výroční zasedání Programu švýcarsko-české spolupráce (Programu). Výroční zasedání je pravidelné jednání mezi orgány odpovědnými za realizaci Programu, kterými jsou za českou stranu Ministerstvo financí ČR - Národní koordinační jednotka Programu a za švýcarskou stranu Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci, Státní kancelář pro hospodářské záležitosti a Kancelář Programu při švýcarském velvyslanectví v Praze.

Program poskytuje České republice celkem 109,78 mil. CHF (2,4 mld. Kč) na realizaci 30 individuálních projektů, 2 programů a 6 fondů. 6. výroční zasedání se zabývalo především současným stavem realizace jednotlivých projektů a eliminováním rizik jejich úspěšné realizace v nadcházejícím období. Součástí vzájemné diskuze byla rovněž publicita a její nástroje.

Samotné výroční zasedání bylo doprovázeno návštěvami zástupců Ministerstva financí a švýcarské strany přímo na místě realizace vybraných projektů. V úterý 3. 6. navštívili projekt Dům Elim, který získal granty v rámci 2. a 3. výzvy Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace a dále Město Uherské Hradiště, které získalo grant v rámci 1. výzvy Fondu environmentální odbornosti na realizaci projektu Společně k udržitelnému rozvoji. Ve středu 4. 6. se zúčastnili slavnostního zahájení výstavby projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa a navštívili Hospic na Svatém Kopečku, který získal grant z programu Zdraví. Dne 6. 6. se zúčastnili závěrečného semináře k projektům Rozvoj konsolidované IT struktury a Zabezpečení datového centra, zaměřených na zlepšení infrastruktury Policie ČR a navštívili Město Beroun, kde bude realizována výstavba dopravního terminálu v rámci projektu Veřejná doprava pro všechny.

Zahájení výstavby projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa

Dne 4. 6. 2014 byla za přítomnosti zástupců švýcarské strany, Ministerstva financí ČR - Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstva životního prostředí slavnostně zahájena stavba Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář