Novinky

Standard centrálního loterního systému s interaktivními videoloterními terminály - s účinností od 1. listopadu 2013

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami
odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Vydáno

Vydáním II. aktualizace Standardu centrálního loterního systému pouze dochází k rozšíření možností technického zajištění centrální jednotky, a to formu virtualizovaného řešení prostřednictvím virtuálního serveru, včetně zpřesnění max. počtu IVT (ze 4 ks na 6 ks) v případech, kdy to charakter místa pro instalaci IVT vyžaduje (viz bod 14 písm. e)materiálu)

Související informace - Technické standardy

Standard je souhrnem minimálních parametrických požadavků kladených na systém, jehož povolení, provozování nebo povolení koncových stanic dosud provozovaných systémů, bude povolovací orgán posuzovat podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"); s účinností od 1. listopadu 2013.

Doporučované

Nejčtenější