Novinky

MF informuje o jmenovaní členů Rady pro veřejný dohled nad auditem

Ministerstvo financí informuje o jmenování členů Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem ke dni 15. května 2013

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Audit
  • Činnost Komory auditorů ČR
  • Dohled nad auditem
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Rada pro veřejný dohled nad auditem
  • Účetnictví
  • Účetnictví státu
  • Veřejný sektor
  • Zákon o účetnictví

V souvislosti s ukončením původního čtyřletého mandátu paní prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc. a pana Ing. Jiřího Ficbauera, CSc., MBA v Prezidiu Rady pro veřejný dohled nad auditem se uskutečnilo nové jmenování dvou členů tohoto výkonného orgánu.

Na základě § 39 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, byli ministrem financí po dohodě s Českou národní bankou do funkce člena Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem na šestileté funkční období počínající dnem 16. května 2013 a končící dnem 15. května 2019 opětovně jmenováni paní prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. a pan Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA.

Jmenování je potvrzením pozitivního hodnocení dosavadního působení obou těchto členů, kteří se svým kvalifikovaným přístupem a prací soustavně zasazují o naplnění a realizaci základního účelu Rady pro veřejný dohled nad auditem, jímž je veřejný dohled nad auditorskou činností a činností Komory auditorů České republiky.

Souvisejí informace

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Zdroj: Odbor Účetnictví a audit MF

Doporučované

Nejčtenější