CZ EN

Rada pro veřejný dohled nad auditem

Průvodní informace Ministerstva financí k systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky.

Dne 14. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, který do právního řádu České republiky implementuje požadavky příslušných směrnic EU. Jedním z takových požadavků evropské legislativy je zavedení a udržování účinného systému veřejného dohledu nad výkonem auditorské činnosti.

Subjektem, který je veřejným dohledem v České republice pověřen, je Rada pro veřejný dohled nad auditem. Jejím primárním posláním je dbát o kvalitu auditorské profese, tedy činností, které auditoři vykonávají, zejména se zřetelem k hlavnímu smyslu a poslání auditorské činnosti, tj. ověření, zda účetní závěrka nebo konsolidované účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s použitými právními předpisy a účetními standardy.

Více informací o činnosti Rady pro veřejný dohled nad auditem je uvedeno na www.rvda.cz.

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.