Novinky

Manuál pro zadávání veřejných zakázek (Švýcarsko - česká spolupráce)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • SWISS
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Program finanční pomoci
 • Národní koordinační jednotka
 • Metodika
 • Manuál
 • Granty
 • Dotace
 • Zahraniční sektor
 • Zahraniční pomoc

Národní koordinační jednotka aktualizuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Manuál je určen všem subjektům zapojeným do implementace Programu, zejména konečným příjemcům a zprostředkovatelům, kteří v rámci projektů zadávají veřejné zakázky. Manuál stanovuje zejména administrativní postupy při zadávání veřejných zakázek a upravuje pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. Manuál je platný od 31. srpna 2013

Dokumenty - ke stažení

 • Manuál pro zadávání veřejných zakázek + jeho příloh v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce - aktuální verze (srpen 2013)

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 9. září 2013

Doporučované

Nejčtenější