Novinky

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 5. cyklus

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Zahraniční sektor

Název projektu Název žadatele Celkové náklady (CZK) Schválený grant (CZK) Výše grantu
Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství
- 5. cyklus
PF050 Posílení regionálního rozvoje znevýhodněných oblastí prostřednictvím transferu know-how a výměny zkušeností Institut pro regionální rozvoj, o.p.s. 2 153 720 1 938 348 90%
PF056 Ze zámečku do světa KUK - Klub umění Konice 542 600 488 340 90%
PF057 Spoluprací ke kvalitnější práci Fáze II: sbory a členové sborů ČCE (sociální práce a vzdělávání pro práci s dětmi a mládeží) Československá církev evangelická 815 873 734 286 90%
PF058 Spolupráce Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Fribourg v oblasti antické filosofie Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 502 500 427 125 85%
PF059 Výměna zkušeností veřejné správy, služeb občanům a rozvoje venkova mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem Liberecký kraj 1 273 771 1 082 705 85%
PF060 Partnerství v gastronomii - zvýšení úrovně gastronomických oborů Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga 2 056 842 1 748 316 85%
PF061 Čisté a vstřícné město pro obyvatele i návštěvníky - předání zkušeností Jablonné nad Orlicí 1 615 129 1 372 859 85%
PF062 Inovační procesy založené na klastrových strukturách Olomoucký klastr inovací, družstvo 1 756 511 1 493 034 85%
PF065 Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know-how Centrum sociálních služeb Praha - Pražská linka důvěry 1 795 098 1 525 833 85%
PF066 Metody péče o děti s hyperkinetickou poruchou - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku Úspěšné dítě, o.p.s. 877 594 789 835 90%
PF067 Mezinárodní partnerství technických škol Střední škola technická 1 507 849 1 281 671 85%
PF069 Využití zkušeností Švýcarské konfederace pro rozvoj železniční a veřejné dopravy v ČR, 1. etapa Centrum pro efektivní dopravu, o.s. 3 367 241 3 030 517 90%
CELKEM 18 264 727 15 912 868  

Doporučované

Nejčtenější