Novinky

Nové RUD míří do meziresortního připomínkového řízení

samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra
samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra

Vydáno

  • Rozpočtové určení daní
  • Meziresortní připomínkové řízení

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes poslal do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, která se týká rozdělování sdílených daní mezi jednotlivé obce. Současně zveřejňuje na webových stránkách MF Tabulka - Výpočet odhadu dopadu navrhované legislativy na konkrétní obce (.XLS, 1119 kB)

„Každý občan má právo na zajištění srovnatelné úrovně veřejných služeb ze strany obcí, ale současný systém jejich financování je všem obcím neumožňuje poskytovat se stejným rozsahem i kvalitou. Proto navrhujeme takové změny, které rozdíly napříč obcemi zmírní,“ uvedl ministr financí. Podle něj se sdílené příjmy obcí posílí o částku 8,5 mld. Kč, tj. na úkor národních dotačních titulů ve státním rozpočtu a dosavadního příspěvku na školství. V kritériích pro přerozdělování se potom zohlední počet žáků mateřských a základních škol v dané obci. Předpokládaná účinnost návrhu je 1. ledna 2013.

Na webových stránkách Ministerstvo financí zveřejňuje modelový propočet, který zobrazuje vliv předloženého návrhu na daňové příjmy všech obcí. „Kdokoli se tak bude moci podívat, jak by se návrh dotkl jeho vlastní obce,“ řekl ministr financí. Upozornil ale, že modelový propočet je založen na předpokladech, které se mohou odlišovat od skutečnosti v roce 2013. Například počet obyvatel a počet žáků se vztahuje k roku 2010, čísla také nezahrnují motivační prvky v systému či daň z nemovitosti.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Související informace:

Zdroj: MF - 12 - odbor Financování územních rozpočtů a programové financování, publikováno 07/2011

 

Doporučované

Nejčtenější