Novinky

2008

Přehled aktualit vydaných v roce 2008.

ilustrace

Vydáno

TEST II

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vydáno

Plnění státního rozpočtu ČR - TEST

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam sed tellus id magna elementum tincidunt. Etiam neque. Integer imperdiet lectus quis justo. Integer lacinia. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam.

Vydáno

Informace MF - Oznámení o věřejných výběrových řízení pro prodej vybraných aktiv po bývalé České konsolidační agentuře

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že ze zákona č. 239/2001 Sb. o České konsolidační agentuře (v návaznosti na ustanovení § 20) dnem 31.12.2007 zanikla Česká konsolidační agentura bez likvidace. Právním nástupcem je stát, zastoupený Ministerstvem financí, na který přešla veškerá práva a závazky České konsolidační agentury ke dni jejího zániku.

Na základě výše uvedeného Ministerstvo financí ČR oznamuje, že od 31.3.2008 zahajuje formou veřejných výběrových řízení prodej některých vybraných aktiv po bývalé České konsolidační agentuře. Konkrétní výzvy k podání nabídek na postoupení pohledávek MF včetně obecných podmínek pro postoupení těchto pohledávek budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí ČR (Úvodní stránka > Veřejný sektor > Hospodaření > Veřejné zakázky - viz. Výběrová řízení pro postoupení pohledávek MF).

MF oznamuje, že v současné době rovněž nabízí k individuálnímu postoupení pohledávky za dalšími klienty dle uvedeného seznamu, mimo aktuálně probíhající výběrová řízení. Bližší informace o způsobu realizace prodeje těchto pohledávek obdrží případní zájemci od kontaktních osob v seznamu uvedených.

Zdroj: MF - odd. 464 Správa zbytkového jmění převzatého z ČKA (od 1.1.2011 MF - odbor 45 - Realizace dispozic s majetkem státu, na který je od 1.1.2011 plná kompetence převedena)

Vydáno

Od 1. ledna 2008 působnost bývalé ČKA přechází na Ministerstvo financí

Na základě zákona č. 239/2001 Sb. ze dne 26. června 2001, o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), podle § 20, byla ke dni 31.12.2007 zrušena Česká konsolidační agentura a její majetek, zbývající činnosti a kompetence přešly zákonem na Ministerstvo financí. Údaje k 31.12.2007 uvedené na webových stránkách ČKA byly převedeny do internetových stránek MF (Archiv bývalé ČKA).

Působnost bývalé ČKA ČR je od 1.1.2008 na Ministerstvu financí zajišťována odborem 46 - Mezinárodně právní a agenda převzatá z ČKA a od 1.1.2011 odborem 45 - Realizace dispozic s majetkem státu.

Související informace:
Informace o výběrových řízeních na odkup pohledávek od 1.1.2008 - (Veřejný sektor/Hospodaření/Veřejné zakázky)