Novinky

Neformální zasedání ECOFIN 10. – 11. září 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Neformální
  • Finanční trh
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

Ve dnech 10. – 11. září se uskuteční neformální setkání ministrů financí zemí Evropské unie a guvernérů evropských centrálních bank. Tzv. neformální ECOFIN pořádá Slovinsko, země předsedající v tomto pololetí Radě EU. Českou delegaci povede náměstkyně ministryně financí paní Lenka Dupáková.

Ministři budou debatovat o digitální transformaci ve světě financí a o využití moderních technologií, jako jsou například blockchain, i mimo oblast transakcí s virtuálními měnami. Spolu s guvernéry pak budou ministři jednat o regulaci finančního sektoru a problematice udržitelného financování. Projednají mimo jiné možné dopady nesprávného stanovení ceny rizik klimatické změny při vytváření a přijímání nových nástrojů na finančních trzích.

Zdanění pro 21. století a přizpůsobení celosvětového systému daní výzvám současnosti, zejména těm souvisejícím s digitalizací ekonomiky, bude opětovným tématem jednání ministrů. Neformální ECOFIN se bude zabývat dosud otevřenými otázkami v rámci mezinárodních diskusí o změnách systému zdaňování příjmů korporací. Debata ministrů by měla poskytnout impuls pro budoucí práci v rámci Rady EU.

Dalším tématem bude obnova hospodářství a nalezení rovnováhy mezi fiskální konsolidací a investicemi zajišťujícími dosažení cílů Evropské unie, zejména v oblasti snižování emisí.

Ministři by dále měli navázat na nově schválenou obecnou alokaci zvláštních práv čerpání (SDR) v rámci Mezinárodního měnového fondu a diskutovat o možnostech dobrovolného zasílání části přidělených SDR zranitelným zemím.

Příští řádné zasedání Rady ECOFIN se uskuteční 5. října v Lucemburku.

Doporučované

Nejčtenější