Novinky

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU 16. dubna 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Neformální
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

V pátek 16. dubna proběhne videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradí standardní prezenční jednání jak Rady ECOFIN, tak i Euroskupiny. Za Českou republiku povede jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Hlavními tématy dubnového zasedání budou hospodářská situace a výhled, nástroje na podporu hospodářské obnovy a oživení v Evropské unii a revize nastavení systému financování rozvojové spolupráce.

V rámci debaty o aktuální hospodářské situaci a o stavu provádění nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF) budou pokračovat diskuse o přípravě Národních plánů obnovy (NPO) v jednotlivých členských státech. Ministři se dále seznámí s nově vydaným sdělením Evropské komise ohledně financování programu nástroje na podporu oživení, tzv. EU příští generace (NGEU).

Ministři budou dále diskutovat možné varianty zefektivnění poskytování finanční pomoci v rámci rozvojové politiky. K možnostem budoucího řešení tzv. evropské finanční architektury pro rozvoj (EFAD) byla zpracována nezávislá studie proveditelnosti, jejíž výsledky budou předmětem debaty ministrů.

V kontextu pokračujícího úsilí na dokončení unie kapitálových trhů bude Evropská komise informovat ministry o pokroku v oblasti přípravy návrhu týkajícího se tzv. jednotného kontaktního místa pro informace o podnicích (European Single Access Point), který by měl přispět k dalšímu rozvoji kapitálových trhů.

Dále bude ze strany portugalského předsednictví a Komise podána informace o výsledcích jednání zemí G20, které se konalo 7. dubna 2021.

Euroskupina v rozšířeném formátu se bude věnovat tématu bankovní unie, konkrétně návrhu harmonogramu zavedení Evropského systému pojištění vkladů (EDIS).

Další setkání Rady ECOFIN je plánováno na 18. května 2021.

Doporučované

Nejčtenější