Novinky

Neformální videokonference ministrů financí zemí EU dne 16. března 2021

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Neformální
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor

V úterý 16. března se uskuteční videokonferenční zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie, které nahradí plánované prezenční jednání Rady ECOFIN v Bruselu. Předcházet mu bude videokonference Euroskupiny dne 15. března. Za Českou republiku povede jednání místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Stěžejními tématy březnové videokonference budou otázky nastavení zdanění digitální ekonomiky, hospodářská situace a ekonomické oživení EU prostřednictvím národních plánů obnovy.

Pokud jde o aktuální hospodářskou situaci, mistři se zaměří na vývoj fiskální politiky členských států rok od vypuknutí pandemie COVID-19. Diskutovat se bude o dalších krocích v oblasti fiskálního dohledu, které Evropská komise připravuje na základě svého Sdělení z 3. března 2021. Ministři se budou rovněž věnovat provádění nástroje na podporu a oživení (RRF) a bude pokračovat diskuse o přípravě národních plánů obnovy (NPO).

Důležitým bodem jednání budou rovněž daňové výzvy vyplývající z digitalizace ekonomiky. Tématu se dlouhodobě věnuje OECD, přičemž jednání jsou pozitivně ovlivněna posunem v přístupu nové americké administrativy. Zdanění digitální ekonomiky je zařazeno i na nadcházející zasedání březnové Evropské rady. Na únorovém jednání ministrů financí zemí G20 byla potvrzena ambice dosáhnout globální dohody do poloviny tohoto roku.

Ministři budou seznámeni se závěry Rady ke Sdělení Evropské komise o strategii EU pro maloobchodní platby, které je součástí balíčku k tzv. digitálním financím.
V neposlední řadě budou ministři informování o výsledcích únorového zasedání zemí G20 a zadají přípravu společné pozice EU pro nadcházející setkání zemí G20 a jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu.

Euroskupina v rozšířeném formátu se bude zabývat přípravou březnového eurosummitu a bude debatovat o posilování mezinárodní role evropské jednotné měny.

Další videokonferenční setkání Rady ECOFIN je plánováno na 16. dubna 2021.

Doporučované

Nejčtenější