Novinky

Jednání Rady ECOFIN 13. července 2021 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh

V úterý 13. července se bude konat prezenční jednání ministrů financí ve formátu Rady ECOFIN. Českou delegaci povede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Stěžejními body jednání bude schválení prvních národních plánů obnovy, které dotčeným zemím umožní zahájení čerpání bezprecedentního objemu finančních prostředků z nástroje na podporu oživení a odolnosti, a balíček týkající se tzv. udržitelných financí na podporu přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice.

Klíčovým bodem nadcházejícího zasedání ministrů financí bude schválení národních plánů obnovy. Rada by měla přijmout tzv. prováděcí rozhodnutí pro prvních 12 členských zemí (Španělsko, Portugalsko, Řecko, Lucembursko, Dánsko, Německo, Lotyšsko, Slovensko, Itálie, Francie, Belgie a Rakousko). Schválení ze strany Rady umožní dotčeným zemím začít čerpat finanční prostředky z nástroje na podporu oživení a odolnosti na realizaci investic a reforem obsažených v jejich národních plánech obnovy. Celkový objem finančních prostředků, který je k dispozici pro všechny členské státy činí 672,5 mld. eur. Členské státy EU tyto finanční prostředky využijí jak k obnově pandemií zasažené ekonomiky, tak k podpoře přechodu k více zelené a digitální ekonomice. Národní plán obnovy ČR by měl být ze strany Rady schválen za začátku září.

Komise dále přestaví ministrům nově vydaná opatření v oblasti udržitelných financí, jejichž cílem je podpořit financování přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice. Mezi klíčové součásti patří strategie udržitelného financování a návrh standardů EU pro zelené dluhopisy. Přechod ke klimaticky neutrální ekonomice a plnění cílů EU v oblasti environmentální udržitelnosti vyžaduje značné investice ve všech hospodářských odvětvích. Navržená opatření mají dle Komise podpořit identifikaci environmentálně udržitelných investic a usnadnit nasměrování soukromých investic do této oblasti.

Slovinsko, které se 1. července ujalo půlročního předsednictví v Radě EU, představí ministrům svůj pracovní program a priority v oblasti Rady ECOFIN.

Ministři by měli rovněž přijmout závěry Rady k makroekonomickým nerovnováhám, které by mohly nepříznivě ovlivnit hospodářskou stabilitu EU. Komise společně se slovinským předsednictvím shrne výstupy ze zasedání ministrů financí a centrálních bankéřů skupiny G20 ve dnech 9. a 10. července a aktuální stav projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Rozšířená Euroskupina v oblasti bankovní unie naváže na úkoly stanovené v prohlášení leaderů z června 2021 a dále je plánováno setkání ministrů financí EU s ministryní financí Spojených států amerických Janet Yellen na téma podpory ekonomického oživení a spolupráce EU a USA v oblasti finančních služeb.
Příští zasedání Rady ECOFIN by se mělo uskutečnit 26. července prostřednictvím videokonference.

Doporučované

Nejčtenější