Novinky

Zasedání ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (Rada ECOFIN) proběhne 12. března 2019

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • ECOFIN

Jednání Rady ECOFIN se bude konat v úterý 12. března v Bruselu. Vedoucí delegace České republiky bude ministryně financí Alena Schillerová.

Ministři financí se budou věnovat zejména daňovým otázkám a podpoře investičního prostředí.

Jednání Rady bude tradičně předcházet zasedání Euroskupiny v rozšířeném formátu za účasti zemí mimo eurozónu. V návaznosti na prohlášení Eurosummitu z prosince 2018 proběhne diskuse o možné podobě rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost v eurozóně.

Samotné Radě ECOFIN budou dominovat daňová témata. V oblasti spotřebních daní se ministři zaměří na zefektivnění současného systému pravidel pro držení, pohyb a sledování výrobků podléhajících spotřební dani. V tomto ohledu je snahou rumunského předsednictví dosáhnout dohody Rady na směrnici o obecné úpravě spotřební daně a souvisejícím nařízením o administrativní spolupráci. V rámci jednání bude diskutována i směrnice upravující spotřební daně u alkoholu a alkoholických nápojů.

Rada bude rovněž pokračovat v debatě o návrhu na zdanění digitálních služeb a v nelegislativní části jednání se ministři budou věnovat aktualizaci unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí v oblasti daní.

V rámci procesu koordinace hospodářských politik (tzv. evropský semestr) představí Komise svá hodnocení hospodářské situace členských států EU, včetně zhodnocení rizik makroekonomické nerovnováhy. Debata ministrů by se měla zaměřit především na opatření podporující investice.

S podporou investic souvisí i navržený program InvestEU, kde se ministři budou zabývat poslední otevřenou otázkou, která se týká umístění sekretariátu investičního výboru.

Finský ministr bude své kolegy informovat o vzniku a aktivitách Koalice ministrů financí zabývajících se klimatickou změnou, která byla ustanovena v návaznosti na zasedání mezinárodních finančních organizací v říjnu 2018 na Bali.

V rámci pravidelných bodů rumunské předsednictví shrne aktuální stav projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb a Komise doplní stav implementace již přijaté legislativy v této oblasti. Tradičním tématem pracovní snídaně bude aktuální hospodářská situace EU.

Doporučované

Nejčtenější