Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) proběhne 23. ledna 2018 v Bruselu

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Eurozóna
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • Měnová unie

Vedoucí delegace České republiky na zasedání Rady ECOFIN bude ministryně financí Alena Schillerová.

První jednání evropských ministrů financí pod vedením bulharského předsednictví se bude věnovat především prohlubování hospodářské a měnové unie a koordinaci hospodářských politik EU.

Ministři povedou politickou debatu o prohlubování Hospodářské a měnové unie. Budou tak reagovat na balíček dokumentů, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017. Balíček byl vydán v návaznosti na Bílou knihu o budoucnosti Evropy a na ní navazující Diskuzní dokument k prohlubování Hospodářské a měnové unie a Diskuzní dokument o budoucnosti financí EU.

Evropská komise dále představí ministrům dva legislativní návrhy, které jsou součástí DPH balíčku: jednak návrh na zjednodušení a modernizaci sazeb DPH tak, aby reflektovaly vývoj a růst nových sektorů (například digitálních produktů), při současném zamezení přesunů výnosů a snižování daňového základu, a dále návrh na zjednodušení DPH pro malé a střední podniky. Oba návrhy jsou součástí naplňování Akčního plánu DPH, který Evropská komise přijala v dubnu 2016, a navazují na sdělení Evropské komise „Směrem k jednotné oblasti DPH v EU“ ze 4. října 2017.

V nelegislativní části bude Bulharsko prezentovat své záměry a cíle v hospodářské a finanční oblasti pro první pololetí roku 2018, kdy je předsednickou zemí Rady EU. Mezi hlavní priority bulharského předsednictví v působnosti Rady ECOFIN patří (i) pokračování debaty o budoucím Víceletém finančním rámci EU, jehož návrh Evropská komise vydá v květnu 2018, (ii) diskuse o prohloubení Hospodářské a měnové unie a (iii) dokončení bankovní unie, zejména pak další snižování rizik v bankovním sektoru.

Rada ECOFIN přijme Závěry Rady ke dvěma dokumentům, které jsou součástí tzv. Evropského semestru, každoročního cyklu koordinace hospodářských politik Evropské unie: Závěry Rady k Roční analýze růstu, která definuje priority pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, a Závěry Rady ke Zprávě v rámci mechanismu včasného varování, jejímž cílem je poukázat na riziko možné makroekonomické nerovnováhy v ekonomikách některých zemí. Dále pak bude přijato doporučení Rady o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro. Komise tyto materiály zveřejnila 22. listopadu 2017.

V návaznosti na červencové Závěry Rady k úvěrům v selhání (non-performing loans - NPLs) se ministři k tomuto tématu šest měsíců po schválení Akčního plánu k NPLs vrátí a budou diskutovat dosavadní pokrok v jeho plnění. Předložení komplexního legislativního balíčku k úvěrům v selhání se očekává na jaře 2018.

V rámci pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a stručné seznámení ministrů s výsledky jednání ministrů financí zemí eurozóny.

Doporučované

Nejčtenější