Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v pátek 16. června 2017 v Lucemburku

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor

Českou delegaci povede ministr financí Ivan Pilný.

Červnové jednání Rady ECOFIN bude věnováno především legislativním návrhům v oblasti daní (mechanismus přenesení daňové povinnosti, snížené sazby DPH na elektronické knihy), posilování Bankovní unie a koordinaci hospodářských politik členských států EU.

Maltské předsednictví bude usilovat o dosažení dohody na finálním znění návrhu, který by zainteresovaným členským státům umožnil aplikaci plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na dodávku zboží a služeb překračující hodnotu 10 000 EUR. ČR návrh na zavedení plošného reverse charge dlouhodobě podporuje a považuje jeho rychlé přijetí za nedílnou součást boje s daňovými podvody a úniky.

Obdobně budou ministři vyzváni k dosažení dohody na finálním znění legislativního návrhu, který by umožnil aplikovat snížené sazby DPH na elektronické knihy. V současné době jsou tzv. e-knihy považovány za elektronicky poskytované služby, a tudíž je na ně uplatňována základní sazba DPH. Cílem návrhu je umožnit členským státům uplatňovat pro e-knihy stejné (snížené) sazby DPH jako v případě klasických tištěných knih.

V části věnované posilování Bankovní unie se očekává dosažení dohody Rady v případě dvou legislativních návrhů (revize směrnice týkající se nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii a revize nařízení, pokud jde o přechodné období pro zmírnění dopadu zavedení mezinárodních účetních standardů), která by umožnila zahájení vyjednávání s Evropským parlamentem. Dále by ministři měli potvrdit Zprávu maltského předsednictví o pokroku v dalších oblastech zaměřených na dokončení Bankovní unie (Evropský systém pojištění vkladů) a snižování rizik v bankovním sektoru.

V rámci přípravy červnové Evropské rady by měli ministři potvrdit návrhy doporučení pro hospodářskou politiku jednotlivých členských států. Komise tato doporučení navrhla v návaznosti na Národní programy reforem a Konvergenční programy / Programy stability, které členské státy předložily v dubnu tohoto roku.

Na základě jarní hospodářské předpovědi1 Komise by ministři v souladu s Paktem o stabilitě a růstu měli rozhodnout o ukončení postupu při nadměrném schodku vedeného s Chorvatskem a Portugalskem a přijmout doporučení pro Rumunsko ohledně nápravy a udržení zhruba vyrovnaných veřejných financí.

Evropská komise představí ministrům své hodnocení dosavadního pokroku při vytváření Unie kapitálových trhů, bude informovat o plnění opatření v oblasti boje proti financování terorismu a společně s maltským předsednictvím shrne aktuální stav projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb. V neposlední řadě budou ministři seznámeni se Závěrečnou zprávou Pracovní skupiny vytvořené za účelem řešení tzv. úvěrů v selhání, které v různé míře zatěžují bankovní sektor řady zemí EU.

Během pracovní snídaně proběhne tradiční výměna názorů na současnou hospodářskou situaci v Evropské unii a ministři budou stručně seznámeni s výsledky předcházejícího jednání ministrů financí zemí, jejichž měnou je euro. Ministři budou rovněž informováni o záměru Portugalska předčasně splatit část úvěru od Mezinárodního měnového fondu (MFF).


1 European Economic Forecast, Spring 2017.

Doporučované

Nejčtenější