Novinky

ECOFIN - 9. července 2013 v Bruselu

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 9. července 2013 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Pakt stability a růstu
  • Rozpočet EU
  • Setkání ministrů financí a guvernérů národních bank zemí G20
  • Summit zemí G 20
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Běžný

Dne 9. července proběhne první zasedání Rady ECOFIN pod vedením Litvy, která 1. července 2013 vystřídala Irsko v roli předsednické země Rady EU.

V rámci pracovní snídaně budou ministři seznámeni s výsledky jednání euroskupiny a proběhne též krátká výměna názorů k aktuální hospodářské situaci a vývoji na finančních trzích.

Řádné jednání Rady začne prezentací Komise (EK), která ministrům představí legislativní návrh na vytvoření jednotného mechanismu řešení problémů (Single resolution mechanism), který představuje další krok v cestě k vytvoření tzv. bankovní unie. Podstatou návrhu má být vytvoření centrálního resolučního orgánu na úrovni EU.

Litevské předsednictví (LT PRES) dále ministrům představí svůj pracovní program a priority v rámci Rady ECOFIN pro druhou polovinu roku 2013.

Ministři se budou též zabývat závěry z jednání Evropské rady (ER), která zasedala ve dnech 27. a 28. června, a to především s ohledem na další kroky, které ze závěrů vyplývají pro činnost Rady ECOFIN. Evropská rada se ve svých závěrech věnovala především nezaměstnanosti mladých, doporučením pro jednotlivé země v rámci evropského semestru, financování ekonomiky a především malých a středních podniků, otázkám spojených s dokončením HMU včetně tzv. bankovní unie a v neposlední řadě také vstupu Lotyšska do eurozóny a Chorvatska do EU.

V souvislosti s přistoupením Lotyšska do eurozóny od 1. ledna 2014 budou ministrům předloženy k přijetí související právní akty . Vzhledem k tomu, že EK i Evropská centrální banka ve svém hodnocení doporučily vstup Lotyšska do eurozóny, což následně podpořila i Evropská rada na svém červnovém zasedání, očekává se ryze formální schválení.

Dalším bodem na pořadu jednání je implementace tzv. two-packu2 , který byl schválen v květnu tohoto roku. Ministrům budou předloženy implementační akty , které podrobněji upřesňují a specifikují provádění závazků z něho vyplývajících.

Předsednictví rovněž zamýšlí otevřít debatu ke Sdělení Komise o harmonogramu konvergence směrem ke střednědobému cíli a o uskutečňování investiční doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Očekává se výměna názorů ministrů.

Na závěr jednání budou Komise a LT PRES informovat ministry o výsledcích jednání náměstků ministrů financí skupiny G20, které se konalo ve dnech 6. a 7. června 2013 v Petrohradu. V této souvislosti se ministři budou rovněž zabývat přípravou mandátu na zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20 ve dnech 19. a 20. července 2013 v Moskvě.

Na okraji jednání proběhne v rámci pracovního oběda pravidelný dialog na úrovni ministrů s kandidátskými zeměmi.

1 - Rozhodnutí Rady v souladu s čl. 140 odst. 2 Smlouvy o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014, Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku a Nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku.
2 - Nařízení o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně a Nařízení o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy.
Kodex chování ohledně návrhu rozpočtových plánů a Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o obsahu a rozsahu oznamovacích povinností pro členské státy, na něž se vztahuje postup při nadměrném schodku.

Doporučované

Nejčtenější