Novinky

Neformální ECOFIN - 12. a 13. dubna 2013 v Dublinu

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 12. a 13. dubna 2013 v Dublinu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Neformální
  • ECOFIN
  • Tisková zpráva
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Finanční nástroje
  • Summit zemí G 20
  • Mezinárodní měnový fond

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní banku se zúčastní členka bankovní rady ČNB Eva Zamrazilová.

V rámci neformálního setkání ministrů financí v irském Dublinu, plánuje irské předsednictví (IE PRES) uspořádat celkem tři jednací bloky.

První den jednání začne pracovním obědem, kde budou ministři nejprve seznámeni s výsledky předcházejícího neformálního jednání Euroskupiny. Dále se ministři budou zabývat otázkou prodloužení splatnosti půjček poskytnutých Irsku a Portugalsku z Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM) a Evropského nástroje finanční stability (EFSF). Cílem jednání bude nalézt adekvátní řešení, které by umožnilo plynulý a udržitelný návrat obou zemí k samofinancování prostřednictvím kapitálového trhu. Jako optimální řešení se jeví prodloužení splatnosti půjček z EFSM a EFSF tak, aby obě země získaly dostatečný časový prostor pro emise státních dluhopisů se splatnostmi, které by nekolidovaly se splatnostmi půjček z výše zmíněných mechanismů finanční pomoci. Posledním plánovaným tématem pracovního oběda bude otázka budoucího růstu v Evropěa možných způsobů, jak podpořit dosažení tohoto cíle.

V rámci odpoledního jednání budou ministři nejprve debatovat o aktuální ekonomické situaci a finanční stabilitě v EU. Následně přikročí k hlavnímu bodu odpoledního jednání, kterým bude diskuse o budoucí podobě bankovní unie v EU. Očekává se, že ministři využijí neformálního formátu jednání a v podrobné debatě si vymění své názory na všechny aktuálně projednávané součásti bankovní unie, tj. jednotný mechanismus dohledu (SSM), návrh směrnice o krizovém řízení (BRRD), revizi pravidel pro regulaci kapitálových požadavků (CRD IV / CRR)a návrh směrnice o schématech pojištění vkladů (DGS). Kromě aktuálně projednávaných návrhů by se diskuse mohla dotknout i avizovaného návrhu jednotného mechanismu pro řešení problémů bank (tzv. Single Resolution MechanismSRM), který by měl být ze strany Komise předložen v polovině roku 2013.

V rámci druhého pracovního zasedání, které proběhne v sobotu dopoledne, seznámí IE PRES minstry se svými plány v oblasti finančních služebve druhé polovině svého předsednictví, především pak se zamýšleným způsobem dalšího projednávání jednotlivých legislativních návrhů. Dále se ministři budou zabývat možnostmi zajištění adekvátního dlouhodobého financování pro hospodářský růst. Podkladem pro jednání bude především nedávno uveřejněná Zelená kniha Komise o dlouhodobém financování evropské ekonomiky, jejímž hlavním cílem je otevření diskuse o tom, jak posílit dostupnost, respektive nabídku zdrojů dlouhodobého financování v Evropě. Po představení dokumentu ze strany Komise budou mít ministři příležitost vyměnit si své názory na navržená opatření a další postup v této oblasti. V neposlední řadě se ministři budou zabývat přípravou společných pozic EU na jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a jednání zemí G-20 ve dnech 18. a 19. dubna 2013.

Doporučované

Nejčtenější