Novinky

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 13. listopadu 2012 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Ministr financí
  • Evropské sdružení volného obchodu
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Před samotným jednáním listopadové Rady ECOFIN proběhne setkání se státy ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Cílem vzájemného dialogu ministrů, který se koná pravidelně každý rok na podzim, je prezentovat své představy, hodnotit současný vývoj a především rozšiřovat vzájemnou spolupráci v rámci Evropského hospodářského prostoru. Hlavními tématy jednání by měla být integrace finančních trhů a hospodářský růst.

Samotné jednání Rady ECOFIN pak tradičně začne neformální částí, kde se ministři budou - kromě tradičních bodů v podobě poskytnutí informace z předcházejícího jednání euroskupiny a výměny názorů nad aktuální hospodářskou situací EU a eurozóny – věnovat tématu mezinárodních účetních standardů.

Řádné zasedání Rady ECOFIN začne výměnou názorů nad aktuálním stavem projednávání dvojice legislativních návrhů (tzv. two-pack), které posilují ekonomické řízení v rámci eurozóny. Rada ECOFIN schválila obecný přístup v únoru tohoto roku, nyní probíhá trialog s Evropským parlamentem (EP). Ministři se budou snažit o nalezení pozice Rady, která by umožnila pokročit v jednání s EP tak, aby bylo možné oba návrhy přijmout do konce roku.

Kyperské předsednictví dále ministrům podá informaci o stavu projednávání návrhů na revizi pravidel o kapitálové přiměřenosti. Obdobně jako u předchozího bodu, i zde Rada v květnu přijala obecný přístup a nyní probíhají jednání s EP. Cílem návrhů je implementovat do práva EU doporučení Basilejského výboru z prosince 2010 (tzv. Basel 3), která reagují na finanční krizi z roku 2008, a posílit tak odolnost a stabilitu bankovního sektoru.

Stěžejním bodem jednání bude diskuze o návrzích na zavedení jednotného mechanismu dohledu nad úvěrovými institucemi. Tyto návrhy jsou nyní intenzivně projednávány na všech úrovních. Cílem jednání ministrů je seznámit se s dosavadním stavem projednávání, problematickými body a vytyčit směr pro další postup.

Na předešlém jednání Rady ECOFIN vyjádřilo 11 zemí1 zájem o posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí (FTT). Na základě této žádosti předloží EK ministrům k projednání návrh rozhodnutí umožňující ustanovení posílené spolupráce v oblasti FTT mezi výše uvedenými státy.

Na pořadu jednání bude rovněž i orientační debata k otázce udělení mandátu EK k zahájení jednání o dohodách o zdanění úroků z úspor se třetími zeměmi. Tento krok je součástí širšího úsilí EU o užší spolupráci se třetími zeměmi v boji proti daňovým únikům. Na předešlých jednáních bylo udělení mandátu zablokováno ze strany Lucemburska a Rakouska. Cílem jednání je snaha předsednictví zjistit, zdali došlo k posunu v postojích členských států, a identifikace přetrvávajících sporných bodů.

Ministři se též budou zabývat implementací Paktu o stabilitě a růstu v případě Řecka. Na základě doporučení EK aktualizovat proceduru při nadměrném schodku bude ministrům předloženo doporučení na rozhodnutí Rady s cílem posílit a prohloubit fiskální dohled a doporučení na rozhodnutí Rady vyzývající Řecko, aby učinilo opatření ke snížení nadměrného schodku. Schválení obou doporučení je jedním z předpokladů pro výplatu další části finanční pomoci.

Ministři také naváží na relevantní výsledky jednání Evropské Rady ve dnech 18. a 19. října (implementace Paktu pro růst a zaměstnanost, dokončení Hospodářské a měnové unie), výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Tokiu ve dnech 12. až 14. října a zasedání zemí skupiny G20 na úrovni ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhlo 4. a 5. listopadu.

V neposlední řadě se ministři budou zabývat přípravou závěrů Rady v oblasti boje proti změně klimatu pro nadcházející 18. zasedání konference smluvních stran UNFCCC, které se bude konat ve dnech 26. listopadu až 7. prosince 2012 v Kataru.

Na závěr jednání se ministři budou věnovat přípravě závěrů Rady k evropské statistice a závěrů předsednictví k problematice modernizace poskytování státní podpory.


 

1  Belgie, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko a Slovensko

Doporučované

Nejčtenější