Novinky

Neformální zasedání 15. září 2012 v Nikósii

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne ve dnech 14. a 15. září 2012 v Nikósii

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Neformální
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin
  • Bankovní unie
  • Evropský systém pojištění vkladů

Českou delegaci povede ministr financí Miroslav Kalousek, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Mojmír Hampl.

Hlavním tématem neformálního setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank (tzv. neformální ECOFIN) zemí EU bude debata nad aktuálními návrhy Evropské komise, které se týkají vytvoření tzv. bankovní unie. Ta má být vytvořena na základě legislativních opatření, mezi něž patří návrh na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů, který by měl nahradit již existující národní systémy pojištění, návrh na Evropský systém pro řešení problémů v bankovním sektoru (tzv. rámec pro krizové řízení) předložený v červnu tohoto roku, návrhy na vytvoření jednotného dohledového mechanismu, které Komise zveřejní 12. září, tj. dva dny před samotným konáním neformálního setkání ministrů.

Kyperské předsednictví hodlá využít příhodného formátu neformálního ECOFINu k tomu, aby ministrům financí umožnilo první nezávaznou výměnu názorů a otevřenou debatu nad předloženými návrhy Komise bez nutnosti zaujímat striktní stanoviska či přijímat jakékoliv závěry. Tomu odpovídá i struktura a obsah navrženého programu.

První den jednání zahájí ministři debatou nad možnou podobou fiskálních dopadů implementace bankovní unie. Předsednictví v tomto ohledu připravuje podkladový dokument, který by měl sloužit jako východisko pro diskusi ministrů.

Navazující odpolední zasedání bude věnováno, kromě tradičního stručného podání informace o předcházejícím jednání euroskupiny, zejména aktuální ekonomické situaci, vývoji v bankovním sektoru a situaci na trhu se státními dluhopisy. Posledním bodem na programu odpoledního jednání ministrů bude prezentace společné pozice EU zaměřené na aktuální činnosti a úkoly Mezinárodního měnového fondu.

Na okraj prvního dne neformálního setkání ministrů financí proběhne prezentace Evropské investiční banky (EIB) týkající se Fondů pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP). V rámci prezentace budou ministři seznámeni s dosavadními výsledky této formy spolupráce se třetími zeměmi a budou diskutovat o podobě dalšího působení EIB ve středomořském regionu po roce 2014, kdy skončí platnost současného institucionálního rámce FEMIP. 

Druhý den neformálního setkání ministři naváží na jednání červnové Evropské rady a to především s ohledem na její závěry a výzvy týkající se bankovní unie a vytvoření efektivního jednotného dohledového mechanismu. Podoba debaty se bude do značné míry odvíjet i od obsahu výše zmiňovaných návrhů Komise na vytvoření jednotného bankovního dohledu.

Dále se ministři budou věnovat Zelené knize ke stínovému bankovnictví, kterou Komise představila v březnu tohoto roku. Stínové bankovnictví představuje souhrnné označení pro systém zprostředkování úvěrů subjekty a činnostmi mimo bankovní systém (např. investičními fondy). Komise v Zelené knize nastiňuje možné podoby úpravy této oblasti finančního trhu a služeb. Ze strany ministrů se očekává první nezávazná výměna názorů k navrženým opatřením.

Konečně posledním plánovaným bodem druhého dne neformálního setkání ministrů bude výměna názorů nad výsledky práce Expertní skupiny na vysoké úrovni (tzv. Liikanen group), která ministrům předloží první ucelené výsledky své činnosti. Skupina vytvořená v lednu 2012 na popud komisaře Barniera se zabývá otázkou, zdali je třeba provést určité strukturální reformy v rámci bankovního sektoru. 

Doporučované

Nejčtenější