Novinky

Tisková zpráva MFČR před jednáním Neformální Rady ECOFIN v Nice 12.-13. září 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Neformální
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Ve dnech 12.-13. září 2008 proběhne v Nice neformální setkání ministrů financí a hospodářství EU pořádané francouzským předsednictvím. Delegaci ČR povede ministr financí Miroslav Kalousek. Za Českou národní banku se zúčastní guvernér Zdeněk Tůma. Ministři a guvernéři centrálních bank budou diskutovat zejména o aktuální hospodářské situaci a otázkách finančních trhů.

Odpolední zasedání v pátek 12.9. bude věnováno finanční stabilitě. Ministři a guvernéři nejprve zhodnotí poslední vývoj na finančních trzích EU a situaci evropských bank, pojišťoven a dalších finančních subjektů ve vazbě na vývoj ve světě. Pozornost bude věnována i tomu, jak se daří postupně naplňovat plán, který v reakci na finanční otřesy přijala Rada ECOFIN na podzim minulého roku.

Dále se ministři a guvernéři zaměří na otázky dohledu nad finančním trhem, především pak dohledu nad velkými finančními skupinami, které rozvíjejí svou činnost ve více členských státech EU. Své názory na tuto problematiku přednesou i zástupci finančního sektoru, kteří byli na jednání pozváni. Ministři a guvernéři také zhodnotí pokrok ve sbližování dohledových postupů v EU a plnění dalších kroků vytyčených Radou ECOFIN, které směřují ke zlepšení evropského rámce finančního dohledu.

V sobotu 13.9. budou nejprve ministři odděleně diskutovat o možnostech a vhodnosti využívání snížených sazeb DPH k dosahování cílů hospodářských politik (např. k podpoře zaměstnanosti v určitých odvětvích či ekologicky šetrné spotřeby).

Tématem následujícího společného zasedání s guvernéry bude hospodářská situace, zvláště pak vhodná reakce makroekonomických i strukturálních politik na aktuální zpomalení hospodářského růstu v EU. Evropská investiční banka představí své projekty na podporu ekonomické aktivity malých a středních podniků. Jedním z faktorů, které negativně ovlivňují ekonomiku EU jsou ceny ropy, které v tomto roce vystoupily do nebývalých výšek a jimž proto ministři financí věnují dlouhodobě pozornost. Na jednání v Nice bude Evropská komise informovat o aktuálním vývoji a na trzích s ropou a o prvních výsledcích své analýzy, jak jsou ceny ropy ovlivňovány finančními transakcemi.

Doporučované

Nejčtenější