Novinky

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 3. června 2008 v Lucemburku

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 3. června 2008 proběhne v Lucemburku zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Jednání Rady ECOFIN bude předcházet výroční zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky, která je rovněž tvořena ministry financí členských států EU. Rada guvernérů zhodnotí činnost EIB v uplynulém roce.

Prvním bodem jednání Rady ECOFIN bude provádění Paktu stability a růstu. Na základě návrhu Evropské komise by Rada měla přijmout rozhodnutí, jimiž dojde k odvolání postupu při nadměrném schodku (EDP) vůči České republice, Itálii, Portugalsku a Slovensku. Těmto státům se podařilo snížit rozpočtový schodek pod referenční hodnotu 3% HDP, a to - dle názoru Komise - důvěryhodným a udržitelným způsobem. V případě České republiky, vůči níž byl EDP zahájen záhy po vstupu do EU, klesl deficit v roce 2007 na 1,6% HDP a pro rok 2008 odhaduje Komise další pokles na 1,4% HDP.

Dále proběhne orientační debata ministrů nad zprávou, kterou Evropská komise vydala k výročí 10 let hospodářské a měnové unie (HMU). Zpráva obsahuje řadu návrhů na zlepšení fungování HMU, jimiž by se Rada měla podrobněji zabývat za francouzského předsednictví v 2. polovině tohoto roku.

Následně budou ministři diskutovat konvergenční zprávy Evropské komise a Evropské centrální banky, které hodnotí v pravidelném dvouletém cyklu pokrok v plnění kritérií pro přijetí společné měny u členských zemí dosud stojících mimo eurozónu. Rada se především vyjádří k tomu, jak dané podmínky splnilo Slovensko, které se uchází o zavedení eura od ledna 2009.

V rámci přípravy diskuse na červnové Evropské radě si ministři financí vymění názory na vývoj cen potravin a možná opatření k omezení jejich růstu v krátkém, středním a dlouhém období.

Ministři se budou věnovat také třem tématům z oboru finančních služeb. Nejprve by Rada měla přijmout závěry k probíhajícím iniciativám v oblasti zúčtování a vypořádaní cenných papírů. Dále budou ministři informováni o pokroku v projednávání návrhu Solvency II, který má rekodifikovat evropské směrnice v pojišťovnictví a především zavést nová pravidla výpočtu kapitálových požadavků pojišťoven. Poté bude následovat výměna názorů na fungování systémů pojištění vkladů (tzv. Deposit guarantee schemes), jejichž význam vystoupil do popředí v souvislosti s nedávným vývojem na finančních trzích.

Na závěr se ministři budou zabývat daňovými otázkami. Rada bude informována o pokroku v projednávání návrhu novely směrnice o DPH a příslušného prováděcího nařízení, pokud jde o úpravu finančních a pojišťovacích služeb. Ministři vyslechnou též zprávu o postupu v projednávání směrnice, která má umožnit spuštění elektronického systému kontroly pohybu zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS). Elektronický systém by měl nahradit papírové dokumenty od dubna 2009. Na programu je konečně zařazena pravidelná Zpráva skupiny pro etický kodex, která dohlíží na to, aby se členské státy nedopouštěly škodlivé daňové konkurence v oblasti zdaňování podniků.

Doporučované

Nejčtenější