Novinky

Tisková zpráva MF před zasedáním Rady ECOFIN v Bruselu 14. května 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 14. května 2008 proběhne v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství EU (ECOFIN). Delegaci ČR povede ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se na jednání budou věnovat mj. tématům kvality veřejných financí a finanční pomoci pro západní Balkán, určí další směr prací na posilování finanční stability v EU a boje proti daňovým podvodům a vytyčí strategické cíle pro budoucnost celní unie. Na jednání bude též poprvé představen návrh rozpočtu EU na příští rok. Před samotným zasedáním proběhne dialog s kandidátskými zeměmi, na němž ministři financí EU se svými protějšky z Chorvatska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Turecka společně zhodnotí pokrok těchto zemí v hospodářských reformách na cestě k členství v EU.

První část jednání Rady ECOFIN naváže na diskuse ministrů na jejich neformálním setkání v dubnu ve Slovinsku. Ministři přijmou formální závěry, v nichž doporučí cesty ke zvyšování efektivity veřejných výdajů na sociální transfery a vzdělávání a stanoví další úkoly v analýze kvality veřejných financí na úrovni EU. V závěrech Rady k investičnímu rámci pro západní Balkán ministři schválí kroky, které by měly vést k lepší koordinaci a vyšší efektivitě nástrojů finanční pomoci pro tento region. Rada ECOFIN by též měla přijmout závěry k otázkám finanční stability a dohledu v EU a aktualizovat tak plány kroků k řešení aktuálních krizí na finančních trzích a k vybudování efektivního systému krizového řízení včetně dohledového rámce, přijaté Radou v minulém roce.

Z oblasti finančních služeb dále ministři přijmou závěry k finančnímu vzdělávání a problematice hypotéčního úvěru v EU.

V rámci bodu dialog se třetími zeměmi budou ministři informováni Komisí o průběhu strategických rozhovorů EU s USA, Čínou, Indií, Ruskem, Japonskem a dalšími klíčovými partnery v oblasti hospodářské a finanční politiky a připraví ekonomická témata pro nadcházející summit EU-USA (12. června 2008). Rovněž se očekává diskuse k nadcházejícímu červnovému setkání ministrů financí ASEM (Asia –Europe Meeting) v Koreji.

Na programu květnového zasedání Rady ECOFIN je i několik bodů z oblasti daní. Ministři vyslechnou ústní zprávu Komise o postupu prací na tzv. konvenčních opatřeních v boji proti daňovým podvodům v oblasti DPH a měli by přijmout závěry Rady, v nichž vyzvou Komisi k předložení dalších legislativních návrhů. Komise bude rovněž informovat o svých plánech na revizi směrnice o zdaňování úroků z úspor, které byly urychleny v souvislosti s daňovými úniky nedávno odhalenými v Lichtenštejnsku. V rámci bodu dobrá správa v daňové oblasti se očekává schválení závěrů s návrhem textu daňové doložky, jež by měla být vložena do smíšených smluv Společenství a členských států se třetími zeměmi a zajistit tak nezbytnou spolupráci a výměnu informací v daňových otázkách.

V posledních závěrech Rady z tohoto zasedání by měli ministři podpořit strategii budoucího rozvoje celní unie a formulovat hlavní úkoly celních správ EU.

Jako každý rok představí Komise na květnovém zasedání Rady ECOFIN ministrům svůj první návrh rozpočtu EU pro následující rok, jehož projednávání bude následně probíhat až do prosince tohoto roku. Předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2009 byl Komisí zveřejněn 6. května 2008.

V neformální části jednání si ministři financí vymění názory na ekonomické dopady uplatňování snížených sazeb DPH a vhodnost snížených sazeb jako nástroje pro dosažení různých politických cílů.

Doporučované

Nejčtenější