Novinky

Tisková zpráva MFČR před jednáním Neformální Rady ECOFIN v Lublani 4.-5. dubna 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Neformální
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Ve dnech 4.-5. dubna 2008 proběhne v Lublani neformální zasedání ministrů financí a hospodářství EU pořádané slovinským předsednictvím. Delegaci ČR povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Za Českou národní banku se zúčastní guvernér Zdeněk Tůma.

Ministři a guvernéři centrálních bank se na jednání budou věnovat jak otázkám Západního Balkánu, tak i tématům finančních trhů, veřejných financí a rovněž projednají přípravu nadcházejícího jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu.

Neformální Ecofin bude zahájen pracovním obědem ministrů, na kterém budou diskutovat o tom, jak lépe koordinovat různé nástroje finanční pomoci směřující na západní Balkán, zejména pokud jde o nástroje na podporu investic do infrastruktury. Ministři také zhodnotí celkový ekonomický vývoj v regionu.

Hlavní blok jednání v pátek 4. dubna 2008 začne diskusí o aktuální hospodářské a finanční situaci v EU i ve světě a výhledech do budoucna. Pozornost se zaměří zejména na poslední vývoj na finančních trzích, dopad pokračujících turbulencí na ekonomiku EU, existující rizika a adekvátní reakci politik. Ministři a guvernéři budou diskutovat o potřebných krocích k posílení finanční stability v EU. Mezi ně patří další zlepšování spolupráce dohledů nad finančním trhem či opatření pro prevenci a zvládání finančních krizí, zvláště těch, které postihují více států. Očekává se, že na jednání dojde ke schválení a podpisu rozšířeného Memoranda o porozumění v oblasti spolupráce při řešení přeshraničních krizí ve finančních sektoru. Ministři a guvernéři rovněž zhodnotí pokrok v iniciativách směřujících k odstranění překážek v přeshraničním obchodování s cennými papíry a k následnému zajištění prostředí pro vyšší efektivitu, integraci a bezpečnost na straně soukromého a veřejného sektoru. Mezi probíhající a připravované iniciativy patří implementace Kodexu pravidel pro zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry a zajištění jeho přínosů plynoucím retailovým zákazníkům, či projekt Evropské centrální banky Target 2 – Securities.

V sobotu 5. dubna 2008 bude zasedání pokračovat tématem kvality veřejných financí se zaměřením na efektivitu sociálních výdajů. Ministři budou diskutovat o budoucím vývoji těchto výdajů a vymění si zkušenosti s prováděním reforem sociálních systémů. Při hledání nejúčinnějších řešení se dotknou otázek jako aktivní politika zaměstnanosti, reforma penzijního systému, rovný přístup k příležitostem, celoživotní vzdělávání, či finanční udržitelnost zdravotnictví.

Posledním bodem jednání neformálního ECOFINu bude příprava na jarní zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky ve Washingtonu, které se uskuteční ve dnech 12.-13. dubna 2008. Ministři odsouhlasí projev, který ve Washingtonu pronese ministr financí Slovinska Andrej Bajuk z titulu své funkce předsedy Rady ECOFIN k Mezinárodnímu měnovému a finančnímu výboru, jenž je poradním orgánem Rady guvernérů MMF.

Doporučované

Nejčtenější