Novinky

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 12. února 2008 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 12. února 2008 se v Bruselu uskuteční řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

V úvodu jednání se ministři financí a hospodářství zaměří na téma hospodářské a finanční situace, zejména s ohledem na poslední vývoj na finančních trzích. Ze strany Komise je očekávána krátká zpráva k suverénním investičním fondům.

Prvním řádným bodem jednání bude zhodnocení konvergenčních a stabilizačních programů Německa, Finska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemí, Maďarska, Rumunska, Švédska, Slovenska a Velké Británie. Očekává se přijetí stanovisek Rady k programů těchto zemí, jež byla na základě návrhu Komise diskutována a připravena na úrovni Hospodářského a finančního výboru (EFC). Projednávání českého konvergenčního programu je zařazeno na jednání Rady ECOFIN dne 4. března 2008.

Následně se budou ministři financí a hospodářství věnovat přípravě jednání Evropské rady v březnu 2008. Rada ECOFIN by měla na svém únorovém zasedání přijmout dokument o klíčových otázkách (tzv. KIP), který shrnuje hlavní výzvy v oblasti hospodářské politiky pro aktuální rok. Dále je očekáváno schválení Závěrů Rady k otázce efektivity ekonomických nástrojů pro energetickou a klimatickou změnu. Záměrem je definovat nástroje, které by měly napomoci k dosažení cílů stanovených na zasedání jarní Evropské rady v březnu 2007. Posledním tématem v rámci přípravy jarní Evropské rady je pak lepší regulace (tzv. Better regulation), ministři budou diskutovat nad zprávou Komise „Second strategic review of Better Regulation in the European Union“, která byla publikována dne 30. ledna 2008.

Ministři budou na únorovém zasedání Rady ECOFIN též vyzváni ke schválení Doporučení Rady Evropskému parlamentu k udělení absolutoria Evropské komisi za plnění rozpočtu Evropských společenství v roce 2006. To je reakcí na Výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU v roce 2006.

Posledním diskutovaným bodem jednání bude fungování Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), konkrétně potom témata možného rozšíření teritoriálního působení banky a volba nového prezidenta instituce.

Doporučované

Nejčtenější