Novinky

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 22. ledna 2008 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 22. ledna 2008 se v Bruselu uskuteční řádné jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek.

Jednání Rady ECOFIN proběhne poprvé pod vedením slovinského ministra financí Andreje Bajuka, který bude Radě ECOFIN předsedat v prvním pololetí roku 2008. Tradičním prvním bodem formální části jednání je proto představení pracovního programu této formace Rady pro prvních šest měsíců roku 2008.

Následovat bude výměna názorů k zavedení společné měny na Maltě a na Kypru, očekávána je především prezentace zkušeností ze strany těchto dvou zemí při přechodu na společnou měnu. Obě země zvolily metodu tzv. velkého třesku, která znamená současné zavedení bezhotovostního i hotovostního platebního styku.

Dalším bodem lednové Rady ECOFIN bude příprava zasedání jarní Evropské rady. Ministři financí a hospodářství povedou orientační debatu k novému tříletému cyklu Lisabonské strategie, Strategické zprávě Komise, novému nastavení Hlavních směrů hospodářských politik, specifických doporučení pro jednotlivé země a Lisabonskému programu Společenství. Také se očekává, že ministři schválí Závěry Rady ke Zprávě o jednotném trhu, jež podtrhují jeho příspěvek k vyššímu hospodářskému růstu EU. Důležitým bodem bude diskuse k dokumentu o klíčových otázkách (tzv. Key Issues Paper), který je shrnutím hlavních výzev v oblasti hospodářské a finanční politiky pro nadcházející rok a je rovněž příspěvkem Rady ECOFIN pro jednání jarní Evropské rady.

Ministři financí a hospodářství budou vyzváni k přijetí Závěrů Rady k projektu SEPA (Single Euro Payments Area). Projekt umožní jeho uživatelům provádět bezhotovostní platby ve prospěch příjemce kdekoliv v zemích eurozóny, a to za použití jednoho bankovního účtu. Cílem přijetí Závěrů je podpoření zavedení projektu, jehož spuštění je plánováno na 28. ledna 2008, s plným zprovozněním od roku 2010. Vzhledem k tomu, že ČR dosud nepřijala společnou měnu,  je očekáváno pouze omezené využívání SEPA produktů v bezhotovostním platebním styku.

Předmětem diskuse budou rovněž otázky ohledně  Mezinárodního měnového fondu, konkrétně probíhající reforma hlasů a kvót a budoucí financování instituce a též aktuální hospodářská a finanční situace EU.

Doporučované

Nejčtenější