Novinky

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 8. května 2007 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Dne 8. května 2007 se uskuteční v Bruselu řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

V rámci pravidelného tématu Hospodářská situace se bude diskutovat o aktuálním ekonomickém vývoji v EU. Dne 7. května 2007 je očekáváno zveřejnění jarní prognózy Komise. Ministři budou na jejím základě ze strany Komise informováni o novém předpokládaném hospodářském vývoji v EU.

Následovat bude Ministerský dialog s kandidátskými zeměmi tzn. Chorvatskem, Makedonií a Tureckem. Tyto země připravily své předvstupní hospodářské programy, které mají za cíl ukázat zejména poslední hospodářský vývoj v daných zemích, nastínit výhled do budoucna, včetně představení strukturálních reforem a vytvořit dostatečné institucionální kapacity nutné ke zvládnutí vstupu do EU. Předvstupní programy jsou také základní přípravou na budoucí povinnost vypracovávat konvergenční a stabilizační programy. Očekává se, že ministři financí a hospodářství EU a kandidátských zemí po zhodnocení věcné i obsahové stránky programů schválí společné Závěry.

Dalším tématem jednání Rady Ecofin bude Předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2008. Komise ve své prezentaci představí ministrům svůj návrh rozpočtu EU na rok 2008. Detailní diskuse a schválení se předpokládá na některém z příštích zasedání Rady ECOFIN.

Nejobsáhlejším tématickým blokem květnové Rady jsou otázky finančních trhů. Ministři by měli přijmout Závěry Rady k problematice hedgeových fondů, Bílé knize k investičním fondům a k dopadům stárnutí na finanční trhy. Ve svých Závěrech k Hedgeovým fondům Rada oceňuje jejich pozitivní působení na finančních trzích, nicméně poukazuje na některá možná rizika s nimi spojená. Závěry k Bílé knize v oblasti regulace kolektivního investování, která byla zveřejněna dne 15. listopadu 2006, podporují Komisi v její další práci. Poslední Závěry k Dopadům stárnutí obyvatelstva na finanční trhy poukazují na trend stárnutí obyvatelstva, včetně vyplývajících změn pro finanční trhy a vybízejí k přijetí opatření např. k monitoringu dalšího vývoje či rozšíření povědomí o finančních produktech. Ministrům bude zároveň předložena zpráva Meziinstitucionální monitorovací skupiny k problematice tzv. Lamfalussyho procesu, což je procedura využívaná při tvorbě legislativy EU v oblasti finančních služeb.

V závěru jednání se budou ministři věnovat problematice Zdaňování automobilů na základě Sdělení Komise ze dne 7. února 2007 o snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Doporučované

Nejčtenější