Novinky

Tisková informace k neformálnímu zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 7.-8. dubna 2006 ve Vídni

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Neformální
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Ve dnech 7.-8. dubna 2006 proběhlo ve Vídni neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN).

Setkání bylo v pátek 7. dubna zahájeno pracovním obědem, během něhož ministři diskutovali aktuální evropské projekty v oblasti zdanění společností (společný konsolidovaný základ daně z příjmu korporací a společné zdanění malých a středních podniků dle daňových pravidel platných v domovském státě) a dále pracovní metody Rady ECOFIN.

Na programu odpoledního jednání byla jako první témata aktuální hospodářská situace a rozpočtový vývoj v EU. Na jednání zaznělo, že celková hospodářská situace je dobrá a existují signály o posilování ekonomického růstu. Pozitivně bylo hodnoceno zvyšování soukromých investic, celkové zotavení veřejných rozpočtů a pokračující integrace finančních trhů. Rizika lze spatřovat ve vysokých cenách ropy a nerovnováhách mezi platebními bilancemi nejvýznamnějších světových ekonomik. Problémem je i protekcionismus na vnitřním trhu EU. Do budoucna je třeba pokračovat v konsolidaci veřejných rozpočtů a aplikaci strukturálních opatření.

Dalším tématem neformálního jednání Rady ECOFIN byla stabilita finančních trhů, krizové řízení a konvergence dozorů v rámci EU. Jako aktuální byla vyzdvižena spolupráce tří dozorových výborů pro oblasti cenných papírů (CESR), bankovnictví (CEBS) a pojišťovnictví (CEIOPS) při dohledu nad finančními konglomeráty. Za důležité bylo rovněž označeno dodržení stanoveného harmonogramu postupu integrace a implementace všech nařízení a směrnic vyplývajících z Akčního plánu finančních služeb.

Odpolední jednání bylo uzavřeno diskusí nad projevem předsednictví k Mezinárodnímu měnovému a finančnímu výboru a k otázce kvót Mezinárodního měnového fondu v rámci přípravy na jarní zasedání Bretton-Wodských institucí.

Dopolední zasedání v sobotu 8. dubna 2006 bylo věnováno tématu globalizace se zaměřením na následující aspekty: atraktivita Evropy jako místa pro podnikání a investice, přínosy a negativní stránky globalizace a sociální odpovědnost mezinárodních firem. S prezentací vystoupili výkonní ředitelé tří evropských nadnárodních společností působících ve třech různých odvětvích (Volkswagen , Telefonica, Nestlé). Ředitelé zdůrazňovali zejména potřebu odstranění překážek na jednotném trhu a pružné reakce na změny v globálním světě. Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti J. Almunia k tématu uvedl, že odpovědí Evropy na postupující globalizaci je Lisabonská strategie. V diskusi k tématu dále zazněla nutnost komunikace směrem k občanům, podpory vzdělání a zaměstnanosti a odsouzení protekcionismu.

Debata o globalizaci a podnikání v globalizovaném světě dále pokračovala při pracovním obědě, kterým bylo neformální zasedání Rady ECOFIN ukončeno.

Doporučované

Nejčtenější