Novinky

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 6. prosince 2005 v Bruselu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Běžný
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Mimořádný Ecofin

Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) přijala na svém jednání dne 6. prosince 2005 návrh Závěrů o reakcích na výzvy globalizace, který byl schválen po drobných úpravách. Komise uvedla, že se hodlá více věnovat oblasti mezinárodního obchodu, pracovních trhů a komunikace s občany. Poprvé byly hodnoceny Národní lisabonské programy reforem a objevuje se snaha o zajištění kontinuity hodnocení. Rada vyzvala Komisi, aby v lednu 2006 předložila smysluplné hodnocení jednotlivých národních programů včetně jejich specifik v rámci roční pokrokové zprávy o Lisabonské strategii.

Rada nastínila budoucí spolupráci při provádění regulační reformy, a to během následujících dvou předsednictví. Vzhledem k rozdílným modelům se spolupráce zdá nadmíru důležitá. Komise vyjádřila názor, že by tato problematika měla být projednávána také v jiných formacích Rady a soustředit se na implementaci schválené legislativy. Komise se v současné době věnuje zjednodušení stávající legislativy, screeningu doposud neschválených právních předpisů a metodologii měření administrativní zátěže.

V otázce snížení sazeb DPH je Rada nadále otevřena kompromisním návrhům a problematika snížení sazeb HDP bude projednávána dne 15. a 16. prosince t.r. na zasedání Evropské rady. Komise slíbila, že bude informovat o svém postoji v otázce daní pro období od roku 2006 až po rozhodnutí kolegia. 

Skupina pro Code of Conduct představila svou zprávu, která však vyvolala nespokojenost a nesouhlas s jejím obsahem. Skupina slíbila, že zprávu opět projedná a bude zahájeno jednání o budoucím vývoji skupiny.

Na zasedání Rady informovala Komise o zveřejnění Bílé knihy o budoucnosti v oblasti finančních služeb, o potřebě zastoupení EU v mezinárodních orgánech a prohloubení spolupráce s USA. Snahou Komise je vytvořit evropskou kulturu v oblasti dozoru a spolupráce se spotřebiteli, regulátory, členskými státy, Evropským parlamentem a dozorovými orgány. Celý proces by mohl být dokončen do roku 2008.

Rada se též shodla na společném přístupu o sdílení informací o plátcích doprovázející finanční převody.

V otázce trhu s ropou uvedla Komise, že by uvítala stabilizaci ceny ropy na 40 USD za barel, i když je možné, že tato cena bude činit i 60 USD za barel. Důvodem pro zvýšení ceny ropy byl podle Komise prudký nárůst poptávky. Komise by tedy uvítala větší transparentnost mezinárodních trhů s ropou, zvýšenou efektivitu využívání energie a vytvoření konkrétního harmonogramu pro zlepšení evropských údajů ohledně ropných rezerv. V této oblasti se objevuje snaha investovat více do alternativních zdrojů, kde EU silně zaostává za USA.

Doporučované

Nejčtenější