Novinky

Ecofin: Ministryně Schillerová jednala se svými protějšky o ekonomickém oživení EU

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Tisková zpráva
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Koronavirus

Na dnešní neformální videokonferenci Ecofin debatovala Alena Schillerová s dalšími ministry financí o ekonomickém restartu v Evropské unii. Pomoci k tomu má členským státům Nástroj na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF) a Národní plány obnovy. Tématem diskuze byla i otázka oddlužení nízkopříjmových zemí a nejnovější ekonomická predikce Evropské komise. Ta očekává růst české ekonomiky v roce 2021 o 3,2 %.

Nástroj RRF je klíčovou součástí strategie hospodářské obnovy EU po pandemii Covid-19. Jeho cílem je podpořit členské státy v provádění strukturálních reforem a veřejných investic. Ty mají posílit odolnost členských zemí EU, zmírnit dopady krize a přispět k obnově růstového potenciálu a tvorbě pracovních míst. Odhadovaná celková alokace na granty v rámci RRF, kterou bude moci Česká republika čerpat v letech 2020-2026, činí 182 miliard korun.

„Očekávám, že přípravy na plánu dokončíme během března a dáme ho na vládu spolu s národním programem reforem na rok 2021. Obojí musíme Evropské komisi předložit do konce dubna,“ nastínila vývoj příprav ministryně financí Alena Schillerová. „V této souvislosti apelujeme na Evropskou komisi, aby při posuzování Národních plánů obnovy brala v potaz i vnitrostátní priority a zájmy a zohlednila specifickou situaci každé jedné členské země,“ dodala Alena Schillerová.

Ministři financí EU se dále seznámili s aktuální zimní předpovědí Evropské komise. Oproti podzimní predikci jsou očekávání Komise opatrnější, zejména pokud jde o první polovinu letošního roku. O to rychlejší by mělo být oživení ve druhé polovině letošního roku a počátkem roku 2022. „Co se týče výhledu pro Českou republiku, Komise očekává růst naší ekonomiky ve výši 3,2 %. To je jen o jednu desetinu procentního bodu více než předpokládá nejnovější predikce Ministerstva financí,“ doplňuje Alena Schillerová.

Na Ecofinu řešili ministři i důležité mezinárodní otázky. Tématem byla Iniciativa EU pro globální oživení, která přináší v souvislosti s pandemií COVID- 19 snahu snížit dluhové břemeno pomocí nového financování a reforem v nízkopříjmových zemích. Tato iniciativa přispěje také k plnění cílů udržitelného rozvoje a bodů Pařížské dohody.

Doporučované

Nejčtenější